Kurstema: Blåsa Urinvägsinfektioner

Den här kursen är avsedd att öka din förståelse för det besvärliga problemet urinvägsinfektion. Du kommer att få lära dig mer om vanliga orsaker, symtom, stadier av utveckling av UVI, nya forskningsrön kring urinvägshälsa, sjukdomar i urinvägarna och förebyggande av UVI.

4 Assets

  1. Urinvägsdysfunktion

    key:global.content-type: Artiklar

    Sjukdom, åldrande eller skada kan leda till förlust av kontrollen av urinvägarna och påverka urinblåsans förmåga att lagra och tömma urin.

  2. Urinvägsinfektioner (UVI)

    key:global.content-type: Artiklar

    Urinvägsinfektioner (UVI) inträffar när bakterier får chansen att föröka sig och fästa vid slemhinnan i urinblåsan.