Urinvägsinfektioner - hur uppstår de?

Urinvägsinfektioner 

Urinvägsinfektioner är komplexa och och involverar flera processer samt många olika riskfaktorer. Den mest vanliga bakterien som orsakar UVI är i cirka 90% av fallen Escherichia coli (E. coli).

Den här animeringen visar steg för steg hur en UVI uppstår.

Ämnen