Artiklar och webinarier

Wellspect Utbildning är ett brett utbud av utbildningsmaterial på olika nivåer, från grundläggande kunskap till expertnivå. Här finns utbildningsmaterial för dig som möter patienter med blås- och tarmdysfunktion. Artiklar baserade på vetenskapliga studier är på engelska.

11 Artiklar

Anatomi & Fysiologi
 1. Att minska riskerna för UVI hos kateteranvändare

  key:global.content-type: Webbinarie

  Ren Intermittent kateterisering (RIK) är den rekomenderade behandlingen vid blåstömningsproblem, men det finns en viss ökad risk för urinvägsinfektioner (UVI) jämfört med att tömma blåsa på naturlig väg. För att undvika att få UVI finns det speciella faktorer att tänka på när man väljer kateter, och alla katetrar är inte likadana.

 2. UVI - hur uppstår de?

  key:global.content-type: Webbinarie

  Urinvägsinfektioner är komplexa och involverar flera processer samt många olika riskfaktorer. Den mest vanliga bakterien som orsakar UVI är i cirka 90% av fallen Escherichia coli (E. coli). Den här animeringen visar steg för steg hur en UVI uppstår.

 3. Webinarie bäckenbottendysfunktion

  key:global.content-type: Video

  I det här webinariet kommer du att få höra höra fysioterapeuten , (MCSP., MSc., MPOGP) Julia Herbert prata om bäckenbottendysfunktion, de associerade symtomen och de behandlingsalternativ som finns tillgängliga.

 4. Neurogen tarmdysfunktion

  key:global.content-type: Artiklar

  Den nedåtgående tjocktarmen och ändtarmen är det sista steget i människans tarmsystem. Normalt är ändtarmen relativt tom. Avföring kommer inte in i ändtarmen kontinuerligt, men som massrörelser

 5. Tarmens funktion

  key:global.content-type: Artiklar

  Den här artikeln är en bra start på ditt lärande om tarmen, och innehåller en sammanfattning av matsmältningssystemets funktion.

 6. Urinblåsans funktion

  key:global.content-type: Artiklar

  Urinblåsan är ett ihåligt organ som består av en muskel som har två huvudsakliga funktioner: lagring och tömning av urin.

 7. Urinvägarna

  key:global.content-type: Artiklar

  Urinvägarna ansvarar för att reglera salt- och vätskebalansen, eliminera slaggprodukter, producera och utsöndra urin.

 8. Urinvägarnas anatomi och fysiologi

  key:global.content-type: Artiklar

  I denna artikel kan du se filmer och ladda ner en PPT-presentation med mycket information om urinvägarnas anatomi och fysiologi.

Visar 11 av 11 Artiklar