Tarmens funktion

Den här artikeln är en bra start på ditt lärande om tarmen, och innehåller en sammanfattning av matsmältningssystemets funktion, de involverade organen och dess neurologiska kontroll.

Vad är tarmen och hur fungerar den?

Matsmältningssystemets funktion är att ta tillvara näringen i maten vi äter och göra sig av med avfallsprodukter. Tarmen är den plats där avfallsprodukterna efter intag av föda lagras tills de töms från kroppen med hjälp av en tarmrörelse (avföring).

Mat och vätska bryts ner till mindre delar i magsäck och tarmar, tills de når en storlek där kroppen kan absorbera och/eller transportera näringsämnena dit de behövs. Tarmarnas muskler förflyttar innehållet framåt med hjälp av vågrörelser, som benämns peristaltik. Resterna, det vill säga avfallet som kroppen inte behöver från maten vi äter, blir avföring.

Passagen genom tjocktarmen (det vill säga från munnen till rektum) tar normalt cirka 1–3 dagar. Skillnaderna i transittider beror på varje individ, diet och livsstil.

En schematisk bild som visar hur det vi äter och dricker transporteras från munnen till tarmarna och ut ur kroppen

Vilka är tarmarnas olika funktioner?

Magsäcken

  • Maten smälts (bryts ner) med hjälp av magsyra och matsmältningsenzymer efter att den har tuggats i munnen. Transporterar smält mat till tunntarmen.

Tunntarm (tarm)

  • Området mellan magsäcken och tjocktarmen. Består av flera delar. Dess funktion är att kontinuerligt bryta ner och absorbera näring från maten vi äter. Transporterar smält mat till tjocktarmen.

Tjocktarmen (tarm)

  • Detta är den sista delen av tarmen och består av flera delar, varav sigmoideum, ändtarmen är den sista. Huvudfunktionen är att absorbera vatten. Smälta avfallsprodukter blir avföring och lämnar kroppen genom ändtarmen.

Bäckenbotten

Både män och kvinnor har bäckenbottenmuskler. Det är en trattformad struktur som består av olika muskler och bindväv nedanför bäckenhålan. Bäckenbotten har två öppningar som låter oss kissa och bajsa - ett ”hål” för urinröret och det andra ”hålet” för analkanalen. Kvinnor har ett tredje ”hål” för vaginan. Bäckenbottenmusklerna kan försvagas på grund av ålder, hormoner, andra livsstilsfaktorer och skador.

  • Musklerna i bäckenbotten har flera funktioner:
  • Att stödja inre organ i bäckenhålan. T ex urinblåsa, tarm och livmoder.
  • Musklerna kan man själv spänna och kontrollera för att ge motstånd till ökat tryck inuti bäckenet och buken. t ex vid hosta eller lyft av ett tungt föremål.

Upprätthålla urin- och avföringskontinens. Muskelgrupperna samverkar och hos en individ med normal neurologisk funktion slappnar bäckenbottenmusklerna av för att medge passage av avföring. Både ändtarmen och urinröret har en slutmuskel (sfinkter) som ger kontinens.

Neurologisk kontroll

Det centrala nervsystemet (CNS) består av hjärnan och ryggmärgen. Det perifera nervsystemet (PNS) utgörs av alla andra nerver i kroppen utom CNS.

PNS är vidare uppdelat i 2 system:

  • Autonoma nervsystemet
  • Somatiska nervsystemet

Det autonoma nervsystemet hanterar funktioner i kroppen som inte styrs av viljan, t ex funktioner i hjärtat, levern och tarmen. Det autonoma nervsystemet kan vidare delas upp i två system:

  • Sympatiska nervsystemet
  • Parasympatiska nervsystemet

*Det sympatiska nervsystemet aktiveras i situationer när vi behöver en ”kamp- eller flyktreaktion”, t ex när vi utsätts för mycket stress eller fara. Stress och jäkt överbelastar ofta vårt sympatiska nervsystem, vilket bidrar till matsmältningsproblem.
*Det parasympatiska nervsystemet är motsatsen till det sympatiska nervsystemet. Detta är kroppens tillstånd för vila och matsmältning. Vi kan till viss del styra detta system med viljan, t ex blås- och tarmtömning.

Det somatiska nervsystemet hanterar däremot funktioner som styrs av viljan – nerver till kroppens viljestyrda muskler, till huden och till sinnesorganen.

I vissa läroböcker sägs att det autonoma nervsystemet omfattar ett tredje system: Det enteriska nervsystemet. Nerver till och från tarmen. Kallas även ”en andra hjärna” och kan fungera på egen hand eller tillsammans med det sympatiska och parasympatiska nervsystemet.

Se figurerna för att lättare förstå CNS och PNS.

AID0054360

Schematisk bild av det centrala nervsystemet (CNS) till vänster och det perifera nervsystemet (PNS) till höger.
Tankar och känslor som utlöses av stress kan påverka din mage och tarmar, och det omvända kan också ske, att det som händer i ditt matsmältningssystem och i tarmen kan orsaka stress och långvarig oro. Kronisk förstoppning, diarré och andra typer av tarmsymtom kan utlösa ångest och orsaka en ond cirkel av stress.

 

AID0054706

Tre nerver är viktiga för styrning av urinblåsans och tarmens funktion. Tabellen nedan förklarar nervernas funktion och deras position i ryggmärgen.

Nerv Funktion - urinblåsa & tarm Nivå ryggmärg - Urinblåsa Nivå ryggmärg - Tarm
N. hypogastricus Kontinens Th10-L2 Th12-L3
N. pelvicus Miktion / tarmtömning S2-S4 S2-S4
N. pudendalis Externa uretrasfinktern / analsfinktern S2-S4 S2-S4

Nerverna som är involverade i kontroll av urinblåsa och tarm är hypogastrisk plexus, bäckennerven och pudendusnerven.

Ämnen