Officially CPD certified learning materials

Go to wellspect.com

Kurstema: Tarm Kom igång med transanal irrigering

I den här kursen får du en översikt över vad du behöver veta om transanal irrigering (TAI), som tarmens funktion, vanliga typer av tarmdysfunktion, utvärderingar innan start av terapin, tillgängliga behandlingsalternativ och ett webbinarie där du får den viktiga grundläggande informationen om TAI och hur man använder Navina Systems. Det tar totalt omkring 1 timme att läsa materialet och titta på webbinariet

7 Assets

 1. Tarmens funktion

  key:global.content-type: Artikel

  Den här artikeln är en bra start på ditt lärande om tarmen, och innehåller en sammanfattning av matsmältningssystemets funktion, de involverade organen och dess neurologiska kontroll.

 2. Tarmdysfunktion - översikt

  key:global.content-type: Artikel

  Tarmdysfunktion är ett tillstånd som kan ha många olika orsaker. Det kan finnas en neurologisk sjukdom i ryggradens/hjärnans nervbanor som påverkar tarmkontrollen eller en obstruktion, men för vissa patienter finns det inga underliggande medicinska skäl till att tarmen inte fungerar.

 3. Bedömning av tarmbesvär

  key:global.content-type: Artikel

  För att välja rätt behandling är det viktigt att göra en noggrann utvärdering. Denna måste ta hänsyn till patientens allmäntillstånd, tidigare buk- och kolorektal kirurgi, läkemedel, samt funktionell förmåga att nå toaletten, mental förmåga och medvetenhet om signaler från tarmen och aktuell tarmskötsel.

 4. Vad är TAI?

  key:global.content-type: Artikel

  Transanal irrigering, förkortad TAI, även benämnd retrograd, rektal eller anal irrigering, vilka alla innebär en minimalt invasiv teknik för att tömma tarmen.

 5. Patienturval för TAI

  key:global.content-type: Artikel

  Noggrant patienturval, upplärning tillsammans med vårdpersonal och uppföljning är viktiga faktorer för att nå ett optimalt resultat och långsiktig compliance till TAI.

 6. Lösningar för tarmskötsel med Navina system

  key:global.content-type: Artikel

  Det finns olika lösningar för att behandla förstoppning, avföringsinkontinens och tidskrävande tarmskötsel beroende på individuella behov och symtomens svårighetsgrad.

 7. TAI med Navina

  key:global.content-type: Webbinarie

  Bev Collins, Specialistsjuksköterska, Wellspect, går igenom det viktigaste som du behöver känna till om transanal irrigering (TAI)