Officially CPD certified learning materials

Go to wellspect.com

Kurstema: Tarm Low Anterior Resection Syndrome (LARS) och transanal irrigering (TAI)

En kurs där du kan läsa om och lära dig mer om de symtom som kan uppstå efter avlägsnande av rektum i nedre delen av tarmen och vilka behandlingsalternativ som finns för patienterna som drabbas av dessa symtom. Det tar omkring 1 timme att läsa artiklarna och titta på webbinariet.

4 Assets

 1. Low Anterior Resection Syndrome (LARS)

  key:global.content-type: Artikel

  Low Anterior Resection är en operation för att ta bort cancer i ändtarmen. Den del av ändtarmen som är drabbad av tumören avlägsnas och den återstående delen av ändtarmen återansluts till tjocktarmen. Operationen räddar sfinktern vid upp till 90 % av de kirurgiska ingreppen och gör att man kan undvika en permanent kolostomi.

 2. Scientific review of transanal irrigation (TAI)

  key:global.content-type: Artikel

  Transanal irrigation (TAI) is a well-documented and safe bowel management therapy. Today, compliance is the major issue with TAI therapy, and may be improved through greater knowledge of which patient is best suited for TAI. Patient training and close follow up with digital support during start up may also increase compliance.

 3. Patienturval för TAI

  key:global.content-type: Artikel

  Noggrant patienturval, upplärning tillsammans med vårdpersonal och uppföljning är viktiga faktorer för att nå ett optimalt resultat och långsiktig compliance till TAI.