Low Anterior Resection Syndrome (LARS)

Low Anterior Resection är en operation för att ta bort cancer i ändtarmen. Den del av ändtarmen som är drabbad av tumören avlägsnas och den återstående delen av ändtarmen återansluts till tjocktarmen. Operationen räddar sfinktern vid upp till 90 % av de kirurgiska ingreppen och gör att man kan undvika en permanent kolostomi.

Detta kan få patienten att tro att hans/hennes tarmfunktion inte påverkas och det finns även information på internet som säger att:

”du kommer att kunna tömma tarmen på vanligt sätt”

Upp till 80 % av alla patienter kommer dock att drabbas av low anterior resection syndrome (LARS). LARS är symtom som inkontinens, frekvens, trängning eller känsla av ofullständig tömning. Vissa patienter kan drabbas av ett av symtomen, andra flera av dem eller alla symtomen.

LARS har en betydande påverkan på livskvaliteten. De patofysiologiska mekanismerna för LARS är sannolikt multifaktoriella: dysfunktion hos inre analsfinktern (IAS), reducerad känsel i analkanalen, utebliven rektoanal inhiberande reflex (RAIR), störningar i lokala reflexer mellan rektum och neorektum (neorektum är den artificiella ändtarm som skapas av en del av tjocktarmen efter resektion av rektum) samt reduktion av rektal lagringskapacitet och smidighet.

Behandling av LARS

Icke-invasiva metoder som biofeedback och serotoninreceptorantagonister har visat sig förbättra symtomen, men om dessa inte hjälper har TAI visat sig vara ett effektivt sätt att förbättra funktionen hos patienter med LARS och även förbättra livskvaliteten.
Det finns ett antal olika kirurgiska rekonstruktionstekniker för att reducera LARS. Dock styrs den distala tjocktarmen och ändtarmen normalt av det autonoma nervsystemet, där det parasympatiska, sympatiska och enteriska systemet verkar tillsammans, och under en standardresektion för rektalcancer transekteras parasympatiska och sympatiska fibrer. Detta lämnar över kontrollen av den kvarvarande tarmen och neorektum till det enteriska nervsystemet, och detta kommer att påverka funktionen. Sakral nervstimulering (SNS) har i vissa studier visat sig reducera episoder med avföringsinkontinens och förbättra livskvaliteten för LARS-patienter.

Transanal irrigering vid LARS

Det finns flera studier som stöder användningen av TAI för att behandla symtom från LARS. Det rekommenderas att börja med en liten volym av irrigeringsvätska och sedan gå vidare till en högre volym om det behövs.

Ladda ner ytterligare material

Ämnen