Ryggmärgsskada – blås- och tarmfunktion

Majoriteten av alla människor med ryggmärgsskada upplever betydande symtom som är kopplade till neurogen tarmdysfunktion, 42 % upplever t ex förstoppning och hela 77 % upplever avföringsinkontinens.

En ryggmärgsskada kan uppkomma på alla nivåer i ryggmärgen. Det kan antingen vara en komplett skada, med total förlust av känsel och muskelfunktion, eller en inkomplett skada, vilket innebär att viss muskelkontroll och känsel kan finnas kvar. En ryggmärgsskada påverkar vanligtvis kontrollen över urinblåsa och tarm, beroende på skadans nivå och om ryggmärgen är helt eller delvis skadad, uppstår det olika symtom. Tre nerver är viktiga för styrning av urinblåsans och tarmens funktion.

Nerv Funktion - urinblåsa & tarm Nivå ryggmärg - Urinblåsa Nivå ryggmärg - Tarm
N. hypogastricus Kontinens Th10-L2 Th12-L3
N. pelvicus Miktion / tarmtömning S2-S4 S2-S4
N. pudendalis Externa uretrasfinktern / analsfinktern S2-S4 S2-S4

Personer med ryggmärgsskada kan få en neurogen tarmdysfunktion.

Högre skador resulterar i att tiden för passage genom kolon blir längre, upp till dubbla tiden jämfört med passagen hos en normal frisk person. Detta leder till förstoppning.

En ryggmärgsskada ovanför T12 resulterar normalt i en överaktiv tarm med följande symtom:

  • Känslan för tarmtömning försämras eller uteblir helt. Signalerna mellan tarmen och det centrala nervsystemet (CNS) som i vanliga fall signalerar att tarmen är full kan inte nå fram.
  • Tömning fortsätter vid stimulering 
  • Högt tryck i ändtarmen
  • Slutmuskeln som styr öppning och stängning av rectum är ihopdragen
  • När tarmen blir full töms den automatiskt, dvs. benägenhet för olämplig tömning

En ryggmärgsskada nedanför T12 resulterar normalt i en slapp tarm med följande symtom:

  • Känslan för tarmtömning försämras eller uteblir helt
  • Tarmen töms inte helt, inte ens vid stimulering. Detta beror på att nervbanorna från tarmen till reflexcentret i ryggmärgen har skadats genom ryggmärgsskadan, vilket betyder att ingen reflexaktivitet kan uppstå
  • Trycket i ändtarmen är lågt
  • Benägenhet för tarmläckage, dvs. avföringsinkontinens

Eftersom urinblåsan och tarmen ligger så nära varandra är funktionell interaktion oundviklig. Därför är det viktigt att komma ihåg att vissa symtom från urinblåsan och/eller tarmen kan ha ett samband, t ex urinläckage på grund av förstoppning.

Eftersom det finns ett så nära samband mellan urinblåsan och tarmen, och att problem i det ena området även kan påverka det andra, är det viktigt att åtgärda båda områdena för att öka livskvaliteten för den berörda personen.

Den känslomässiga och psykologiska effekten av tarmproblem vid ryggmärgsskada kan vara förödande. Behandlingarna bör vara inriktade på att skapa förståelse av de fysiologiska mekanismerna och skräddarsy behandlingar för de enskilda symtomen.

Ämnen