Autonom dysreflexi (AD) – vad är det, orsaker och symtom

Hur man känner igen och behandlar autonom dysreflexi: Ett webbseminarium med Bev Collins

I det här webbinariet kan du lyssna på Bev Collins, klinisk sjuksköterska på Wellspect, när hon förklarar  vad autonom dysreflexi (AD) är och hur någon med en ryggmärgsskada över nivå T6 löper risk att drabbas av detta livshotande tillstånd.

Du kommer att lära dig om vad som kan utlösa eller orsaka en episod av AD som en UVI, smärta eller till och med en tånagel som har fastnat i en strumpa.

Bev talar om att känna igen symtomen på AD, vikten av varför man ska agera snabbt och hur man hanterar och behandlar detta livshotande syndrom.

 

Ämnen