Vad är löpande fortbildning (CPD)?

På Wellspect tror vi på vikten av att förse dig med utbildningsmaterial som har granskats av en oberoende officiell CPD-registrerad tjänst för att säkerställa dess integritet och kvalitet.

Vad är CPD?

AID0054636Löpande fortbildning (CPD) är termen som används för att beskriva de utbildningssaktiviteter som sjukvårdspersonal kan ta del av för att upprätthålla, förbättra och bredda sin kunskap och expertis.

Vad är ackrediterad CPD-utbildning?

Ackrediterad CPD-utbildning innebär att utbildningsaktiviteten har nått de erforderliga standarderna och riktmärkena för löpande kompetensutveckling. Utbildningsvärdet har granskats för att säkerställa dess integritet och kvalitet.
CPD-certifieringstjänsten tillhandahåller en oberoende CPD-ackreditering som säkerställer att materialet överensstämmer med de globala CPD-kraven.

Registrera dina CPD-timmar

Det finns olika typer av CPD-utbildningar. Wellspect Education erbjuder utbildningsmaterial för att stödja dig med olika inlärningsmetoder, som artiklar att läsa, webbinarier att lyssna på och utskrivbara och nedladdningsbara resurser som du kan använda.

Hur registrerar jag min CPD-utbildning?

Självcertifiering - Utbildningstid

För att ge dig en uppfattning om hur lång tid det tar att läsa innehåll eller lyssna på webbinarier finns det en uppskattning av lästiden överst i varje artikel och tiden som krävs för webbinarier eller videor.

Vi föreslår att du registrerar den tid du spenderar på ditt lärande. Du hittar en kopia av ett utbildningsprotokoll här (länk till nedladdning av utbildningsprotokoll). Eftersom det här är självcertifierat lärande är det ditt ansvar att registrera din tid. Varje timmes lärande motsvarar 1 CPD-poäng.

Genomtänkt lärande

För att hjälpa dig att fylla i en reflekterande anteckning om din utbildningsaktivitet finns det fyra rubriker eller delar att fylla i,
i utbildningsprotokollet för varje CPD-aktivitet .

Intyg om utbildning

Det finns ett intyg om fortbildning där du kan fylla i dina uppgifter om CPD-poäng (självcertifierade) när de är klara och för ditt eget bruk.