Olika typer av katetrar

Kateterisering

Om du aldrig har behövt använda en kateter känner du kanske inte till så mycket om hur det fungerar. Och det kan till en början verka skrämmande och svårt, men så snart du lärt dig tekniken kommer det att bli en vana som alla andra dagliga rutiner.

Vad är en kateter?

En kateter är en tunn och mjuk slang som ofta är tillverkat av mjukt plastmaterial som kan föras in i urinblåsan via urinröret. Katetrar kallas medicintekniska produkter och förskrivs av vårdpersonal.

Varför behövs det?

En urinkateter används för att tömma urinblåsan när den inte kan tömmas på vanligt sätt. Denna process kallas kateterisering och kan vara nödvändig efter flera olika tillfällen. Den mest kända är efter eller under en operation eller under sjukhusvistelse. Men det används också som en daglig rutin för många människor med någon typ av blåsdysfunktion orsakad av en annan diagnos, som en ryggmärgsskada, ryggmärgsbråck (spina bifida), multipel skleros (MS), Parkinsons sjukdom, diabetes, stroke eller bäckenbottendysfunktion 

Det finns några olika typer av urinkatetrar och valet är av betydelse för optimalt resultat:

Kvarliggande kateter

En kvarliggande kateter är en kateter som är kvar i urinblåsan, och det finns två olika sätt att använda dessa katetrar på. Ett sätt att använda katetern på är att kföra in kateter in i urinblåsan genom urinröret, det andra alternativet är att en suprapubisk kateter förs in i urinblåsan genom magen. Kvarliggande katetrar sätts in av vårdpersonal och lämnas på plats i kroppen så länge de behövs. För långvarig användning byts de regelbundet. Att ha något inuti kroppen under en längre tid ökar risken för urinvägsinfektion.

Tappningskatetrar

En tappningskateter används vid Ren Intermittent Kateterisering RIK vilket innebär att den förs in i urinblåsan så att all urin rinner ut. När urinblåsan är tom så dras katetern ut igen och kastas. Det är en enkel teknik som kan utföras av de flesta.

Även barn så unga som sju eller åtta år kan lära sig att kateterisera sig, och genom att använda hjälpmedel kan personer med nedsatt handfunktion också göra det själva.

Kateteriseringen sker ungefär med samma intervall som du normalt skulle gå på toaletten, cirka 4-6 gånger om dagen.

Hydrofila katetrar

Hydrofila tapppningskatetrar har en ytbeläggning som ger en hal yta för att minimera friktionen under både införandet och utdragning, vilket ger en skonsam och säker långtidsanvändning.

Vilken kateter ska jag använda?

Ren Intermittent Kateterisering (RIK) är den rekommenderade metoden för att tömma urinblåsan när du inte kan tömma blåsan naturligt. Det är säkert vid både kort- och långtidsanvändning, vilket minimerar vanliga risker som urinvägsinfektioner (UVI), urinrörsförträngning och försämring av övre urinvägarna.

Ren Intermittent Kateterisering är det som mest efterliknar det vanliga sättet att kissa och det ger brukaren kontroll och frihet. För den som använder självkateterisering under en kortare period får en snabbare återgång till normal tömning av urinblåsan efter t.ex en operation.

Av de olika typerna av tappningskatetrar finns det kliniska bevis för att hydrofila engångskatetrar är det bästa för att minska risken för komplikationer.

Hur man väljer rätt kateter

När du är ny på självkateterisering är det viktigt att veta vad som skiljer olika katetrar åt och vad som kan passa bäst för just dig. Här hjälper vi dig välja rätt kateter.

Ren Intermittent Kateterisering (RIK)

Ren Intermittent Kateterisering (RIK) är det näst bästa sättet att tömma blåsan, det sätt som mest liknar det naturliga sättet att kissa. I det här avsnittet kan du titta på animationer för att förstå hela proceduren för RIK, ladda ner kateteriseringsinstruktioner och mera.