Lokala initiativ

Tillsammans kan vi göra skillnad på riktigt

Länder runt om i världen befinner sig i olika stadier i sin hållbarhetsresa. I Sverige är det övergripande målet för miljöpolitiken att kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till nästa generation, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. De svenska klimatmålen är en del i miljömålssystemet och de är även en central del i Sveriges arbete med att leva upp till klimatavtalet från Paris.

På den här sidan lyfter vi fram initiativ som Wellspect i Norden är del av för att främja hållbarhet. Om du vill föreslå aktiviteter för Wellspect att vara del av, skicka oss ett mail på info.se@wellspect.com