De bästa råden kan ibland komma ifrån någon som själv varit eller själv är i samma situation som du. Peer Support TAI

Problem med tarmen (förstoppning, läckage mm) har ofta en enorm inverkan på vardagslivet. Att hitta en rutin som fungerar gör att du kan få kontroll, och det självförtroende du behöver, för att kunna göra allt det du vill. De bästa råden kan ibland komma från någon som själv varit i samma situation som du, med lång erfarenhet och kunskap inom området. Med Peer support-TAI (transanal irrigering) erbjuder vi en personlig support från en användare till en annan. Supporten kan t.ex vara tips och trix, motivation, inspiration eller bara prata med någon i samma situation.

Erfarenhet ger trygghet - Renée och Lennart är utbildade stödpersoner

De har olika bakgrund, men har transanal irrigering, TAI och Navina™ System som en gemensam nämnare med många års erfarenhet av både produkt och terapi. Renée och Lennart har genomgått en utbildning i det coachande förhållningssättet samt utbildning i tarmens anatomi/fysiologi.