Samtycke till behandling av personuppgifter i marknadsföring.

Wellspect AB, 559332-0673, ansvarar för att inhämta nödvändiga samtycken för att kunna använda din information, t.ex. citat, namn och bild, i vår marknadsföring. För att kunna använda din information i vår marknadsföring behöver vi ditt samtycke, dels enligt lag (1978:800) om namn och bild i reklam, och dels enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

I egenskap av personuppgiftsansvarig är vi ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Ändamålet med behandlingen är att använda personuppgifter i vår marknadsföring.

De personuppgifter vi kommer att behandla om dig är att betrakta som särskilt känsliga i egenskap av hälsodata enligt GDPR. Eftersom vi kommer att behandla hälsodata krävs att vi har ditt uttryckliga samtycke till behandlingen. Att lämna samtycke är frivilligt.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta oss på EUPrivacyOffice@wellspect.com eller telefonnummer 031-376 30 00. Du kan också skriva ett brev till Wellspect AB, Aminogatan 1 (P.O. Box 14), SE-431 21 Mölndal.

En återkallelse av samtycket påverkar inte den behandling som redan skett. Återkallelsen innebär däremot att Wellspect inte kommer att fortsätta att fortsätta samla in eller behandla dina känsliga personuppgifter. De personuppgifter som samlats in baserat på samtycket innan det återkallades kan dock fortfarande komma att användas om det är lagligt tillåtet (exempelvis om vi behöver informationen för en rättslig tvist).

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter, se