Test

X

Drivna av passion

Fråga en Wellspect-anställd - vad är det som vi har gemensamt? Svaret blir säkert: passion.

Passionen att göra livet bättre för människor med blås- och tarmdysfunktion. Och vi valde att uttrycka vår vision såhär:


"Vi strävar passionerat efter att göra verklig skillnad varje dag för alla som behöver våra produkter och tjänster."

 

Vår kultur

Det finns en specicell anda bland Wellspect-anställda, något som alla som arbetar med oss lägger märke till. Vi har skapat en kultur med teamkänsla, och nyckeln till det är att dela kunskap och hitta nya sätt att lösa utmaningar tillsammans.

  • Vi engagerar oss och bryr oss om effekten av våra ansträngningar.
  • Vi har modet att utmana oss själva och våra kollegor och vi utforskar nya sätt att tänka för att hitta innovativa lösningar.
  • Vi tror på kraften av gemensamma ansträngningar och strävar efter att samarbeta över gränserna mellan discipliner och geografiskt - teamwork är vårt arbetssätt.
  • Vi bryr oss om varandra och tar oss an nya utmaningar i en positiv anda med ömsesidig respekt.

iLean och  Feedback
Wellspect är inne i en förändringsprocess mot Lean Product Development (LPD). LPD involverar hela Wellspect eftersom en Lean-organisation förstår kundnyttan och fokuserar på nyckelprocesserna för att hela tiden förbättra dem. iLean är en filosofi som är helt i linje med vår företagskultur och våra visioner.

De flesta av oss känner till feedback som verktyg. Inom iLean-programmet utvecklar man en stark kultur av feedback med ett gemensamt språk. Vi är övertygade om att alla kommer att bli säkrare på att ge, ta emot och be om feedback, inte bara i samarbetet med sina kollegor utan också mot projektteam och andra kontakter inom företaget - och därmed engagera oss, utmana oss och utforska nya möjligheter för oss själva, vårt team och företaget. Och inte minst, låta våra användare få del av resultatet. 

 

 

Våra värderingar

Wellspect är ett företag med hjärta. Vi lyssnar noggrannt till vårt nätverk av användare. vårdpersonal och forskare för att hitta sätt att förbättra kontinensvården. Det är därför 'Advancing together' har blivit ett gemensamt värde som vi tillämpar både internt och externt.

Vi gör det också på ett genuint och medkännande sätt, och har en äkta nyfikenhet och omtanke kring behoven hos våra användare. Denna djupa förståelse stärks av vår djupa kunskap och erfarenhet inom området, och säkerställer att vi tillsammans hittar de mest relevanta lösningarna.