Test

X
LoFric Dila Cath Banner

LoFric Dila-Cath

LoFric® Dila-CathTM är särskilt utformad för behandling av återkommande urinrörsförträngningar. Den är enkel och hygienisk att hantera och försedd med vårt patenterade lågfriktionsytskikt som minimerar eventuellt obehag och risk för komplikationer. Finns endast i längden 40 cm. Den är dessutom helt PVC-fri, vilket eftersträvas ur både miljö- och hälsoperspektiv.

  • Kopplingskonen är färgkodad efter kateterns diameter.
  • Urotonic™ Surface Technology ger låg friktion och maximal komfort.
  • Inga kateterögon.
  • Rundad kateterspets.

LoFric Dila-Cath produktdata

Användning

LoFric®  Dila-Cath™ är en engångskateter avsedd för intermittent dilatation.

Sterilisering och varaktighet

Katetrarna är steriliserade med Etylenoxid. Steriliseringskontroll utförs av Wellspect HealthCare, Mölndal.
Varje förpackning har uppgift om sista rekommenderade förbrukningsdag.

Förpackning

Lättöppnad förpackning av typen peel-open
30 st katetrar per kartong
2 avdelningskartong per transportkartong (60 katetrar)

Material

POBE är en polyolefinbaserad elastomer som är ett elastiskt, ftalatfritt material som kombinerar PVC-materialets goda användaregenskaper med exceptionellt bra miljöprestanda. Polyolefiner som är basen i LoFric Dila-Cath, är polymerer som endast innehåller kol, väte och syre.
Produkten är CE-märkt.

Önskar mer information om LoFric Dila-Cath

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner (IFU) finns tillgängliga på denna webbsida för produkter som har denna symbol på ytterförpackningen. Instructions for use

LoFric® är ett registrerat varumärke som tillhör Wellspect HealthCare.