Test

X

Aktivering

Öppna förpackningen med hjälp av öglorna

Kateterisering med hjälp av öglorna

Stänga uppsamlingspåsen

Slänga uppsamlingspåsen