Test

X

LoFric
Insti-Cath

LoFric® Insti-Cath™ används för att administrera läkemedel direkt i urinblåsan. Den är utrustad med en speciell koppling, Luer-lock, som förhindrar spill och läckage, och har den unika ytbeläggningen  Urotonic™ Surface Technology som säkerställer säker och smidig kateterisering. Den finns i storlekar för män, kvinnor och barn. 

  • Luer-lock-koppling. En koppling som är både säker och välkänd bland vårdpersonal. Tack vare det slutna systemet minimeras risken för spill och oavsiktlig exponering av läkemedlet.
  • Läkemedlen som instilleras läcker inte ut.

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner (IFU) finns tillgängliga på denna webbsida för produkter som har denna symbol på ytterförpackningen. Instructions for use

LoFric® är ett registrerat varumärke som tillhör Wellspect HealthCare.