Instruktioner för LoFric Origo – reducerad handfunktion