Instruktioner för LoFric Origo – vanlig handfunktion