Test

X

Vilka landsting har LoFric Sense och LoFric Origo?

Om LoFric Sense och LoFric Origo finns i ditt landsting beror på det upphandlingsavtal som gäller för pågående period. Titta i listorna nedan för att se var dessa produkter finns tillgängliga.

Landsting med LoFric Sense

 • Blekinge 
 • Dalarna 
 • Gotland 
 • Gävleborg 
 • Halland 
 • Jämtland 
 • Jönköping 
 • Kalmar 
 • Kronoberg 
 • Norrbotten 
 • Skåne 
 • Stockholm 
 • Sörmland 
 • Uppland 
 • Värmland 
 • Västerbotten 
 • Västernorrland 
 • Västmanland 
 • Västra Götaland 
 • Örebro 
 • Östergötland 

Landsting med LoFric Origo
 • Blekinge 
 • Dalarna 
 • Gotland 
 • Gävleborg 
 • Halland 
 • Jämtland 
 • Jönköping 
 • Kalmar 
 • Kronoberg
 • Norrbotten
 • Skåne 
 • Stockholm 
 • Sörmland 
 • Uppland 
 • Värmland
 • Västerbotten 
 • Västernorrland
 • Västmanland
 • Västra Götaland 
 • Örebro 
 • Östergötland

Bakgrund

Offentlig upphandling genomförs med skiftande intervall i olika landsting. Inom området Hydrofila Tappningskatetrar sker upphandlingar med två till fyra års mellanrum. Det är landstingen som meddelar när det är dags för leverantörer att presentera sina produkter inför en ny upphandling. De informerar då också om vilka krav som efterfrågas avseende bland annat kvalitet, funktion och miljöprestanda. Landstingen väljer sedan att anlita de leverantörer som kan uppfylla de efterfrågade kraven.

För att möta miljökraven tillverkas hela sortimentet med LoFric i ett PVC- och ftalatfritt material; LoFric med POBE. LoFric erbjuds med POBE i alla offentliga upphandlingar

Om en upphandlad hydrofil tappningskateter inte fungerar för dig och du önskar prova en kateter som inte är upphandlad i ditt landsting ska du diskutera detta med din förskrivare.