Test

X

Miljö och upphandling

Wellspect HealthCare vill bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av samhället och därför försöker vi att hushålla med naturresurserna och främja återvinning av våra produkter så långt det är möjligt.

På denna sida beskriver vi våra miljömål i företagets upphandlingsarbete med landets landsting. Vi reder också ut skillnaden mellan PVC och POBE. Arbetet med att få fram så miljövänliga produkter upphör aldrig och vi följer noga utvecklingen på området för att kunna uppfylla – och gärna överträffa – de krav som finns.

Krav på PVC-fria produkter

Allt fler landsting i Sverige ställer krav på PVC-fria produkter. Se nedan lista vilka landsting i Sverige som ställer krav på PVC-fritt inom området ”Hydrofila Tappningskatetrar”. Förskrivare och brukare/patienter erbjuds använda miljö- och användarvänliga tappningskatetrar med höga krav på funktion, kvalitet och bästa miljöval. 


Landsting med krav på PVC-fria hydrofila tappningskatetrar
 • Dalarna 
 • Gävleborg
 • Halland 
 • Kalmar
 • Norrbotten
 • Stockholm 
 • Sörmland 
 • Uppland 
 • Värmland 
 • Västerbotten 
 • Västernorrland 
 • Västmanland 
Riktlinjer för upphandling av hydrofila tappningskatetrar
Det är viktigt att veta vilka krav som bör ställas vid en upphandling. Därför har Swedish Medtech, som är en branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige, tagit fram ett diskussionsunderlag för möten som rör offentlig upphandling av hydrofila tappningskatetrar.

I detta listas de områden man anser vara viktiga vid en upphandling och ger förslag på krav och utvärdering vid upphandling av hydrofila tappningskatetrar. Underlag för detta har man hämtat genom dialog med sjukvårdens företrädare, inköpspersonal och användare av tappningskatetrar. Det är framför allt patientens specifika behov som är utgångspunkt i materialet då det är dennes vardag som upphandlingen gäller.

Läs "Upphandlingsguide för hydrofila katetrar 2014" på Swedish Medtech's egen webbplats.

Vad är PVC?

PVC (Poly Vinyl Chloride) är ett plastmaterial gjort av klorin. Det är ett från början styvt material som behöver mjukgörare (så kallade ftalater) för att kunna användas som tappningskateter. PVC påverkar miljön vi lever i och det finns en diskussion om i vilken grad ftalaterna i materialet kan påverka reproduktionsförmågan negativt.

Wellspect HealthCare har i flera år forskat på och utvecklat, en PVC-fri LoFric tappningskateter som på ett optimalt sätt kombinerar högsta möjliga patientsäkerhet med en låg miljöpåverkan. Det har länge varit en av våra målsättningar att ersätta PVC med ftalater med mer miljövänliga material, som har minst lika bra användarvänliga egenskaper för att uppnå bästa funktion och kvalitet.

Som ett resultat av detta bytte vi under 2008 ut PVC-materialet i våra LoFric katetrar på den svenska marknaden. Den andra generationens PVC-fria katetrar kom 2011 och materialet här är ytterligare förfinat, mer skonsamt och följsamt för användaren. Materialet, som är en polyolefin-baserad elastomer och kallas POBE, är PVC-och ftalatfritt och har bästa fysiska och miljömässiga egenskaper.

Från och med 1 april 2013 har all PVC i LoFric ersatts med POBE och LoFric är därmed helt PVC-fritt i Sverige.

Vad är POBE?

POBE är ett elastiskt material, fritt från mjukgörare (så kallade ftalater), som kombinerar PVC-materialens mycket goda fysikaliska egenskaper med exceptionellt bra miljöprestanda. Polyolefinbaserade plaster tillverkas med enkla processer i stora energieffektiva produktionsanläggningar. Det ger en energieffektiv produktion och 35% lägre miljöbelastning jämfört med andra PVC-fria plaster.1

Polyolefiner som är basen i Wellspect HealthCares POBE-material är polymerer som endast innehåller kol, väte och syre. Liknande material används sedan länge i en rad sjukhusprodukter, som till exempel i påsar, dränage och diverse slangar. Välkända basplaster som polyeten och polypropen är exempel på plaster som tillhör gruppen polyolefiner. Dessa ingår också i det nya POBE-materialet.

Att använda polyolefinbaserade material i medicintekniska produkter är i sig inget nytt. Materialet har funnits länge i blodpåsar, sårdränage, slangar med mera inom branschen. Det unika med det specialkomponerade POBE-materialet är att det kan användas för urinkatetrar och att det är utvecklat för bästa säkerhet, funktion och miljöprestanda just för LoFric.

Namnet POBE kommer från dess material som alltså är polyolen-baserad elastomer.

1) Stripple et al. Journal of Cleaner Production Vol 16, Iss 16 2007