Test

Navina™ Smart-kontrollenheten och appen – enkla och intuitiva

✓ Gjord för att påskynda proceduren
✓ Hjälper användarna att återta kontrollen
✓ Kan bidra till att övervinna fysiska och psykologiska hinder

Med Navina Smart blir TAI enkelt och intuitivt att lära ut, att lära sig och att använda. Systemet kan hjälpa till att påskynda TAI-proceduren och ge patienterna kontroll över tarmen. Navina Smart gör det möjligt för patienter att på egen hand eller med hjälp av en assistent utföra effektiv och individuellt anpassad TAI. Målet med Navina Smart är att göra TAI så användarvänligt som möjligt för att öka framgångsfrekvensen och compliance för de patienter som testar metoden, samt göra den tillgänglig för en större grupp.

Elektronisk kontrollenhet – gör tillvaron med TAI enklare
  • Den elektroniska pumpen och kontrollenheten gör att det krävs mindre fysisk ansträngning och koordinationsförmåga.
  • Touchknappar ger användaren full kontroll över uppblåsningen av ballongen, vattenflödeshastigheten och vattenvolymen. 
  • Inbyggda säkerhetsfunktioner som automatiska maxvärden för vattentillförsel och ballonguppblåsning.
  • Möjlighet att skräddarsy behandlingsparametrarna.
  • Sparar behandlingsinformationen automatiskt.
  • All information finns nära till hands för patienten och är intuitiv och lätt att förstå och komma åt.

Navina Education App finns (endast) för tablets, iPads samt Androidplattor, med lägst iOS 8.0 respektive Android 4.4. 

Introduktion till Navina™ Smart

Som tidigare nämnts är TAI en väldigt individuell behandlingsmetod. För en del personer fungerar metoden efter ett par irrigeringar, men för andra kan ta det 4–12 veckor att skapa en fungerande rutin för tarmskötsel.


Vad gör jag om jag glömmer koden till mina inställningar?
Kontakta Wellspect HealthCare.

När ska jag ladda? 
Navina Smart-kontrollenheten är i strömsparläge när den levereras. Du måste aktivera Navina Smart-kontrollenheten genom att placera den på laddaren i några sekunder. Ladda alltid Navina Smart-kontrollenheten när batterinivån är låg. Om du inte använder Navina Smart-kontrollenheten direkt när du får den, eller om du använder den mer sällan, ska du se till att ladda den senast på det datum som står på etiketten på förpackningen bredvid droplet och minst en gång om året.
 

Förberedelser
Hur ofta ska jag utföra TAI?
Till en början är det vanligt att irrigera en gång om dagen under de första 10–14 dagarna. Senare kan man eventuellt minska till varannan eller var tredje dag. Hur ofta du bör irrigera ska avgöras i samråd med sjukvårdspersonal.

Kan jag sluta använda läkemedel som gör avföringen mjukare eller hårdare när jag börjar använda Navina?
TAI brukar oftast vara en del av ett program för tarmskötsel. Det är möjligt att du så småningom kan minska den mängd laxermedel som du använder, men du kan behöva använda en del även i fortsättningen för att avföringen ska få rätt konsistens och underlätta tömningen. Det bästa är att fortsätta med laxermedel på samma sätt som nu tills du får regelbundna resultat av TAI. Rådgör med sjukvårdspersonalen innan du ändrar något i behandlingen.

Hur lång tid tar proceduren?
Detta är mycket individuellt, men målet är att tarmskötseln ska ta mindre än en timme. Hos en del personer töms tarmen snabbt och fullständigt, för andra kan det ta längre tid och tarmen kan tömmas lite i taget.

Kan jag tillsätta salt i vattnet?
Navina Smart-systemet kan användas med saltlösning, men produkten måste sköljas noggrant i rent vatten omedelbart efter användning.

Spelar det någon roll vilken temperatur vattnet har?
Använd alltid ljummet vatten (36–38 °C). För kallt vatten kan kännas obehagligt och ge kramper. För varmt vatten kan irritera den känsliga slemhinnan i ändtarmen och tjocktarmen.

Kan jag applicera gel på katetern?
Nej, katetern är hydrofil vilket betyder att den blir hal när den sänks ned i vatten. Det behövs ingen gel.

Blir risken för tarmperforation större ju längre man irrigerar?
Nej, det finns inga belägg för att risken för tarmperforation ökar ju längre man använder TAI.


Förberedelser

Hur ofta ska jag utföra TAI?
Till en början är det vanligt att irrigera en gång om dagen under de första 10–14 dagarna. Senare kan man eventuellt minska till varannan eller var tredje dag. Hur ofta du bör irrigera ska avgöras i samråd med sjukvårdspersonal.

Kan jag sluta använda läkemedel som gör avföringen mjukare eller hårdare när jag börjar använda Navina?
TAI brukar oftast vara en del av ett program för tarmskötsel. Det är möjligt att du så småningom kan minska den mängd laxermedel som du använder, men du kan behöva använda en del även i fortsättningen för att avföringen ska få rätt konsistens och underlätta tömningen. Det bästa är att fortsätta med laxermedel på samma sätt som nu tills du får regelbundna resultat av TAI. Rådgör med sjukvårdspersonalen innan du ändrar något i behandlingen.

Hur lång tid tar proceduren?
Detta är mycket individuellt, men målet är att tarmskötseln ska ta mindre än en timme. Hos en del personer töms tarmen snabbt och fullständigt, för andra kan det ta längre tid och tarmen kan tömmas lite i taget.

Kan jag tillsätta salt i vattnet?
Navina Smart-systemet kan användas med saltlösning, men produkten måste sköljas noggrant i rent vatten omedelbart efter användning.

Spelar det någon roll vilken temperatur vattnet har?
Använd alltid ljummet vatten (36–38 °C). För kallt vatten kan kännas obehagligt och ge kramper. För varmt vatten kan irritera den känsliga slemhinnan i ändtarmen och tjocktarmen. 

Kan jag applicera gel på katetern?
Nej, katetern är hydrofil vilket betyder att den blir hal när den sänks ned i vatten. Det behövs ingen gel.

Blir risken för tarmperforation större ju längre man irrigerar?
Nej, det finns inga belägg för att risken för tarmperforation ökar ju längre man använder TAI.

Aktivering

Vilken vattenkvalitet krävs?
Använd endast rent kranvatten. Om du inte har tillgång till rent kranvatten bör du använda flaskvatten.

Tillförsel av vatten

Hur mycket vatten ska jag tillföra?
Sjukvårdspersonalen ger dig råd om hur mycket vatten du ska använda. För vuxna är det vanligt att börja med cirka 500 ml.

Vilken vattenflödeshastighet ska jag använda?
Sjukvårdspersonalen ger dig råd om detta. Vattnet ska tillföras i tillräckligt snabb takt för att stimulera tarmväggarna, men inte för snabbt eftersom det kan orsaka magkramper, smärta eller kraftiga reflexmässiga sammandragningar.

Vilken ballongstorlek bör jag använda?
Sjukvårdspersonalen ger dig råd om vilken ballongstorlek som är lämplig. Den ska vara precis tillräckligt stor för att hålla katetern på plats och försluta mot ändtarmsöppningen för minsta möjliga läckage under irrigeringen.

Vad händer om jag inte kommer till vattentillförselläget när jag trycker på droplet?
Kontrollera att du har fyllt vattenbehållaren med vatten, att locket är stängt och att du har hållit dropletintryckt tillräckligt länge så att det rinner vatten genom katetern och symbolen för tömning av kateterballongen visas längst ner på skärmen.

Vad gör jag om ballongen inte blåses upp när jag trycker på knappen?
Kontrollera att Navina Smart-kontrollenheten är påslagen och att du befinner dig i vattentillförselläget. Det är bara i det läget som det går att blåsa upp ballongen. Kontrollera att slangarna är rätt anslutna. Kontrollera att slangarna är tätt anslutna så att det inte läcker ut luft. Kontrollera att slangarna inte är blockerade eller vikta.

Vad gör jag om det inte går att fylla kateterballongen mer när jag trycker på knappen för uppblåsning av ballongen?
Du kan ha uppnått den maximala ballongstorlek som är vald i dina inställningar. Om tecknet ”<” visas bredvid ballongstorleken på displayen så betyder det att du har släppt ut luft ur ballongen men inte tömt den helt och hållet, och därefter försökt blåsa upp den igen. Av säkerhetsskäl går det bara att pumpa in en begränsad mängd luft. Släpp ut luften ur ballongen helt och hållet så kan du därefter blåsa upp den till maximal storlek igen.

Varför kan jag inte blåsa upp ballongen mer än till steg 5?
Gränsen för hur mycket man får blåsa upp ballongen har satts i samråd med sjukvårdspersonal med expertis inom området. Det är för att uppfylla de anatomiska behoven och förebygga att ballongen blir för mycket uppblåst och spricker.

Kan ballongen spricka och är det i så fall farligt?
Ja, det finns en risk för att ballongen ska spricka, och det är därför Navina Smart-kontrollenheten har en förinställd maxstorlek för hur mycket ballongen får blåsas upp. Det går också att ändra till en mindre maximal ballongstorlek enligt sjukvårdspersonalens rekommendation. Det gör du genom att gå till inställningsläget och ändra inställningen för maximal ballongstorlek. Det minskar risken för att ballongen ska blåsas upp för mycket eller spricka.

Kan jag avbryta uppblåsningen av ballongen? 
Du kan avbryta uppblåsningen av ballongen när som helst genom att släppa knappen droplet.

Kan jag justera ballongstorleken?
Du släpper ut luften ur ballongen genom att trycka på droplet.

Kan jag avbryta vattentillförseln?
Du kan avbryta vattentillförseln när som helst genom att släppa knappen droplet/droplet.

Vad gör jag om Navina Smart-kontrollenheten inte startar?
Om kontrollenheten inte startar när du trycker på På/av-knappen beror det troligen på att det inte finns tillräckligt mycket batteri för att genomföra en fullständig analirrigering. Ladda kontrollenheten. Du kan inte använda kontrollenheten medan den laddas.

Vad gör jag om Navina Smart-kontrollenheten inte laddar?
Om kontrollenheten inte verkar ladda som den ska kan du kontrollera att induktionsladdaren är korrekt placerad i laddningsstationen. Kontrollera att laddaren är ansluten till eluttaget. Kontrollera att Navina Smart-kontrollenheten är korrekt placerad i laddningsstationen.

Hur går jag till nästa läge på Navina Smart-kontrollenheten?
När du befinner dig på startsidan kan du trycka på vilken som helst av knapparna under displayen för att gå till aktiveringsläget. När du är färdig med aktiveringsläget trycker du på knappen dropletigen för att gå till vattentillförselläget.

Vad gör jag om det inte kommer något vatten när jag trycker på vattenknapparna?
Kontrollera att Navina Smart-kontrollenheten är påslagen och att du befinner dig i aktiveringsläge eller driftläge. Kontrollera att det finns vatten i behållaren. Kontrollera att locket på vattenbehållaren är stängt. Kontrollera att slangarna är rätt anslutna. Kontrollera att slangarna är tätt anslutna så att det inte läcker ut luft. Kontrollera att slangarna inte är blockerade eller vikta. 

Vad gör jag om vattenflödet är för lågt?
Kontrollera vilket vattenflöde du har valt i dina inställningar. Kontrollera att locket på vattenbehållaren är helt stängt. Kontrollera att slangarna är rätt anslutna. Kontrollera att slangarna är tätt anslutna så att det inte läcker ut luft. Kontrollera att slangarna inte är blockerade eller vikta. Kontrollera att du inte har fekalom och att din ändtarm är tömd. Du kan pröva att placera vattenbehållaren högre. Trycket i systemet kan ha nått maxnivån så att säkerhetsventilen har öppnats. Släpp ut luften ur katetern och försök tömma tarmen. Om du inte känner dig helt tömd ska du kontrollera att du inte är förstoppad och att din ändtarm är tömd och därefter upprepa irrigeringsproceduren.

Vad gör jag om den tillförda vattenmängd som visas på displayen inte stämmer överens med den mängd vatten som skalan på vattenbehållaren visar?
Displayen och skalan på vattenbehållaren har en precision på +/- 50 ml, så på grund av avrundning kan de två skalorna visa en skillnad på 100 ml (0,1 l). Observera att vattenmängden visas i l (liter) på displayen.

Vad gör jag om smuts från katetern rinner tillbaka in i slangen?
Stäng inte av Navina Smart-kontrollenheten förrän du har kopplat bort alla slangar från kontrollenheten. Om du märker att smuts från katetern rinner tillbaka in i slangen kan du rengöra slangen genom att pumpa vatten genom den. Det går även att beställa nya slangar
separat om det behövs.

Vad gör jag om det blöder?
Små blödningar eller spår av blod på katetern kan förekomma och är inget att oroa sig för. Kraftigare eller ihållande rektal blödning med eller utan smärta tyder på eventuell tarmperforation, vilket ska betraktas som ett akut sjukdomstillstånd och kräver omedelbar vård.

Vad gör jag om det gör ont?
Om du upplever kramper, obehag eller smärta medan du tillför vattnet ska du göra ett uppehåll och sedan fortsätta i långsammare takt när obehaget har avtagit. Se till att vattnet är tillräckligt varmt – det ska hålla kroppstemperatur. Om smärtan är svår eller ihållande ska du omedelbart avbryta irrigeringen. Det kan röra sig om perforation av tarmen vilket ska betraktas som ett akut sjukdomstillstånd.

Vad gör jag om jag upplever svettningar, hjärtklappning eller yrsel under irrigeringen?
Om du har en skada på ryggmärgen kan det här tyda på autonom dysreflexi. Tillför vattnet långsamt och begränsa den tid du sitter på toaletten, beroende på hur väl du tolererar det. Om symtomen är besvärliga ska du se till att det finns någon i närheten medan du utför irrigeringen, till dess att symtomen vid varje TAI-behandling har minskat eller minimerats. Om du löper risk för autonom dysreflexi ska du ha läkemedel mot detta hemma och nära till hands. Om autonom dysreflexi uppstår ska du omedelbart avbryta irrigeringen. Ytterligare utvärdering och eventuellt andra behandlingar krävs då innan du kan fortsätta med TAI.

Vad gör jag om det läcker vatten runt katetern?
Kontrollera att katetern är korrekt placerad. Kontrollera vattentemperaturen. Blås upp ballongen till din individuella maxnivå. Tillför vattnet långsammare.

Vad gör jag om katetern åker ut innan jag har tömt ballongen på luft?
Blås upp den så lite som möjligt för att undvika att utlösa reflexer. Tillför vattnet långsammare. Kontakta sjukvårdspersonalen för att få hjälp att utreda och behandla eventuellt fekalom som kan vara orsaken till att katetern stöts ut.

Tömning

Vad gör jag om tarmen inte töms?
Pröva att luta dig framåt, hosta eller massera magen. Om vattnet och tarminnehållet ändå inte kommer ut kan du vara allvarligt förstoppad och en manuell rensning av ändtarmen kan behövas. Du kan också vara uttorkad, så tänk på att dricka mycket vatten och upprepa TAI-proceduren nästa dag. Om du har använt
TAI med lyckat resultat under en tid kan tjocktarmen vara tömd och detta är ett tecken på att du kan använda TAI mer sällan.

Vad gör jag om jag känner ett motstånd när jag försöker dra ut katetern/om ballongen inte töms helt?
Om du upplever ett motstånd när du försöker dra ut katetern kan du pröva att trycka på igen för att kontrollera att det inte finns någon luft kvar i ballongen. Om motståndet kvarstår ska du kontrollera att slangen inte är blockerad. Om det inte hjälper kan du koppla loss slangen från kontrollenheten. Då bör luften kunna
komma ut ur ballongen.

Isärtagning

Kan jag återanvända katetrarna?

Nej, rektalkatetern är endast för engångsbruk. Kassera den efter användning tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Om den återanvänds kan Wellspect HealthCare inte garantera produktens funktion eller säkerhet. Återanvändning kan leda till infektion.

Hur ska Navina-systemet förvaras?
När alla komponenterna är rengjorda och torkade kan Navina-systemet förvaras i Navina-väskan. Den ska skyddas från direkt solljus. Se också till att slangarna inte är vikta och att systemet inte kommer i närheten av några vassa föremål. Förvaras utom räckhåll för barn.

Kan jag rengöra displayen på Navina Smart-kontrollenheten med tvättsprit?
Nej – använd endast vatten och mild tvål. Alkohol kan ha negativ inverkan på displayen och göra det svårare att se den information som visas på Navina Smart-kontrollenheten.

Delar till Navina Smart

Önskar mer information om Navina Smart

Användbara appar för att lyckas med TAI - för patient och sjukvårdspersonal