Test

X

Navina Smart

Navina™ Smart-kontrollenheten och appen – enkla och intuitiva

✓ Gjord för att påskynda proceduren
✓ Hjälper användarna att återta kontrollen
✓ Kan bidra till att övervinna fysiska och psykologiska hinder

Med Navina Smart blir TAI enkelt och intuitivt att lära ut, att lära sig och att använda. Systemet kan hjälpa till att påskynda TAI-proceduren och ge patienterna kontroll över tarmen. Navina Smart gör det möjligt för patienter att på egen hand eller med hjälp av en assistent utföra effektiv och individuellt anpassad TAI. Målet med Navina Smart är att göra TAI så användarvänligt som möjligt för att öka framgångsfrekvensen och compliance för de patienter som testar metoden, samt göra den tillgänglig för en större grupp.

Elektronisk kontrollenhet – gör tillvaron med TAI enklare
  • Den elektroniska pumpen och kontrollenheten gör att det krävs mindre fysisk ansträngning och koordinationsförmåga.
  • Touchknappar ger användaren full kontroll över uppblåsningen av ballongen, vattenflödeshastigheten och vattenvolymen. 
  • Inbyggda säkerhetsfunktioner som automatiska maxvärden för vattentillförsel och ballonguppblåsning.
  • Möjlighet att skräddarsy behandlingsparametrarna.
  • Sparar behandlingsinformationen automatiskt.
  • All information finns nära till hands för patienten och är intuitiv och lätt att förstå och komma åt.

Navina Education App finns (endast) för tablets, iPads samt Androidplattor, med lägst iOS 8.0 respektive Android 4.4. 

Önskar mer information om Navina Smart

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner (IFU) finns tillgängliga på denna webbsida för produkter som har denna symbol på ytterförpackningen. Instructions for use