3 vanligaste orsakerna till blåsproblem hos kvinnor

En svidande känsla, att behöva rusa till badrummet eller bara några droppar? Symtom från nedre urinvägarna (LUTS) är extremt vanliga hos kvinnor men ändå både obehagliga och pinsamma. Vi hjälper dig att reda ut begreppen.

wellspect-womens-health-vanliga-orsakerna-for-blasproblem-hos-kvinnor

1. Inkontinens

Urininkontinens innebär urinläckage. Det är upp till 3 gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Det är också mer än 10 gånger vanligare att kvinnor har ansträngningsinkontinens.

Olika typer av inkontinens

Ansträngningsinkontinens
Det är vanligt att drabbas av ansträngningsinkontinens efter graviditet och barnfödsel. Åldrande och graviditet gör bäckenbotten svagare, och det blir svårare för bäckenbottenmuskulaturen att hålla emot tryckökning. Du kan upptäcka att du av misstag läcker lite när du hostar, nyser eller tränar.

Trängningsinkontinens
Trängningsinkontinens börjar med en plötslig känsla att tömma urinblåsan. Urinblåsans muskel drar sig samman när den inte borde och orsakar urinläckage. Denna typ av inkontinens orsakas av en dysfunktion i själva blåsan, och det är vanligt på grund av neurologiska sjukdomar och skador som t ex MS.

Blandinkontinens
Det är möjligt att lida av både ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens samtidigt, då kallas det blandinkontinens. I allvarliga fall kan både ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens behandlas genom operation.

2. Urinvägsinfektion

En urinvägsinfektion (UVI) uppstår när det finns en gynnsam tillväxtmiljö för bakterier i urinröret och urinblåsan. Du kan känna en stark känsla av att vilja kissa, en svidande känsla vid urinering, ett frekvent behov av att kissa, smärta, obehag eller feber.

Hälften av världens kvinnor kommer att få minst en urinvägsinfektion under sin livstid och det är vanligare hos unga kvinnor och kvinnor som har genomgått klimakteriet.

Om du är kateteranvändare måste du vara extra försiktig för att undvika infektioner eftersom du för in en kateter i urinröret. Hygien är viktigt och det är mycket viktigt att du tömmer urinblåsan helt för att undvika att urinen stannar i urinblåsan och främjar bakterietillväxten. Fråga din sjuksköterska eller läkare om en kateter som är vetenskapligt bevisad att minska risken för infektioner.

3. Retention

Urinretention är motsatsen till inkontinens - då har du problem med att tömma din urinblåsa. Att ha kvarvarande urin efter du kissat kan orsaka infektioner. Retention är vanligt hos äldre män (på grund av förstorad prostata) och ses också hos kvinnor, särskilt om du har en neurologisk sjukdom, prolaps eller postoperativa komplikationer.

För att spola ut bakterier från urinröret och upprätthålla kroppens kemiska balans behöver du tömma urinblåsan regelbundet. Om de normala mekanismerna inte fungerar behöver du hjälpmedel för att tömma urinblåsan, till exempel engångskatetrar. Ett tillstånd som orsakar retention är atonisk blåsa.

Atonisk blåsa
Det är vanligt att människor med atonisk blåsa lider av kronisk retention, då är det fullt med urin i blåsan så att urinen rinner över vid t ex ansträngning. Symtom är inkontinens och urinvägsinfektion. Blåsan tömmer sig aldrig tom när man kissar.

Många patienter med atonisk blåsa lider också av smärtsamma, återkommande urinvägsinfektioner (UVI) eftersom bakterier tenderar att växa i den "gamla" urinen inuti urinblåsan.

 

Ladda ner vår guide för kvinnor med urinvägsproblem

Ämnen