Varför valet spelar roll när det handlar om att minska miljö- och samhällskostnader

I en global konsumentundersökning bestående av fler än 10 000 konsumenter från 17 länder, angav 85 % av dem att deras köpbeteende har blivit mer hållbarhetsinriktat under de senaste 5 åren. 66% av alla respondenter sa att de tänker på hållbarhet vid sina inköp. (1).

Det är inte så konstigt. I den digitala tid vi lever i påminns vi ständigt om hur viktigt det är att göra medvetna val och att aktivt minska vårt miljöavtryck. De flesta av oss har också insett att miljöval ofta hänger samman med kostnader för samhället.  

Ta sjukvården som exempel, där engångskatetrar av plast spelar en viktig roll genom att förbättra livskvalitén för många. Men samtidigt som det är en obestridd klinisk fördel med den typen av uppfinningar, finns det också miljö- och samhällskostnader involverat. En studie i USA uppskattar att mellan 8.2 och 260 miljoner liter avfall genereras under ett år genom användningen av engångskatetrar (beroende på katetertyp), vilket leder till betydande kostnader från ett samhällsperspektiv. (1). Även i Europa förväntas kostnaden och miljöpåverkan från engångskatetrar bli relativt hög (2).

Våra LoFric-katetrar är i dag världens enda miljömärkta katetrar. De uppfyller strikta miljökrav inklusive riktlinjer för typ och andel av kemiska ämnen. Våra LoFric-katetrar är gjorda av POBE (polyolefin-based elastomer) som är det material som har minst koldioxidavtryck och miljöpåverkan jämfört med PVC och polyuretan. Genom att välja en kateter gjord av POBE istället för PVC eller polyuretan, kan en långtidsanvändare reducera sitt koldioxidavtryck med upp till 20 kg O2 per år.*.

Genom att använda miljömärkta katetrar kan man göra ett mer hållbart val och bidra till besparingar för samhället. Detta är särskilt viktigt när vi tar hänsyn till den kumulativa effekten över tid.

Att inom sjukvården gå över till alternativ som ger ett mindre miljöavtryck är inte bara socialt ansvarsfullt utan också positivt ur ett kostnadsperspektiv.

 

Referenser

  • Global Sustainability Study 2021 by Simon-Kucher & Partners
  • Sun AJ, Comiter CV, Elliott CS. The cost of a catheter: An environmental perspective on single use clean intermittent catheterization. Neurourol Urodyn. 2018 Sep;37(7):2204-2208. doi: 10.1002/nau.23562. Epub 2018 Aug 14. PMID: 30106190.
  • Berendsen SA, van Doorn T, Blok BFM. Trends in the use and costs of intermittent urinary catheters in the Netherlands from 1997 to 2018: A population-based observational study. Neurourol Urodyn. 2021 Mar;40(3):876-882. doi: 10.1002/nau.24643. Epub 2021 Mar 1. PMID: 33645866; PMCID: PMC8049077
  • Stripple et al., Journal of Cleaner Production, 2008

Ämnen