Tarmdysfunktioner hos barn

Tarmbesvär hos barn kan uppstå av olika orsaker. Vissa beror på en specifik diagnos som Spina Bifida eller anorektala missbildningar. Andra är mer diffusa och ändrar sig över tid som förstoppning eller kramp i magen. Vi har försökt att kartlägga några av dessa för dig här!

Neurogent skadad tarm

Ryggmärgsskada

Ryggmärgsskador hos barn är sällsynta innan de blir 15 och står för mindre än 4% av hela gruppen. Barns ryggmärgsskador skiljer sig också åt från ryggmärgsskador hos vuxna. Till exempel anses det neurologiska tillfrisknandet vara något bättre och utvecklingen av scolios är vanligare hos barn.

Ryggmärgsbråck

Ryggmärgsbråck är en medfödd skada. Det uppstår när ryggradens ben inte bildas som de ska runt babyns ryggrad. Det finns tre huvudsakliga typer: spina bifida occulta, meningocele och myelomeningocele. Myelomeningocele, också känt som öppen spina bifida, är den mest allvarliga sorten.

Barn med Spina Bifida har liten eller ingen kontroll över slutmuskeln i anus vilket orsakar avföringsinkontinens hos 13-71% av barnen. På grund av brist på nervtillförsel, rör sig avföringen mycket långsammare genom tarmen. Detta medför att mer vatten försvinner ur avföringen och gör den hårdare vilket i sin tur leder till förstoppning hos barnet.

Funktionellt skadad tarm

Funktionella tarmproblem utgör nästan hälften av alla besök hos barn gastroenterologists. Smärtor, förstoppning, diarré och avföringsinkontinens är vanliga skäl för läkarbesök.

Förstoppning

Förstoppning under barndomen är mycket vanligt hos mindre barn. Omkring en tredjedel av barn under nio års ålder lider av det av och till. För barn anses det vara förstoppning om de har avföring färre än tre gånger i veckan. Det kan vara flera skäl till förstoppning: rädsla för att gå på toaletten, vätskeintag och/eller för lite fibrer i dieten, känslomässig upprördhet och intag av mediciner, är några exempel.

Avföringsinkontinens

Ett barn som är förstoppat kan smutsa ned sina underkläder. Det inträffar när lös avföring från längre upp i tarmen sipprar förbi den hårda avföringen och läcker ut. Detta är ett tecken på avföringsinkontinens. Barnet kan inte kontrollera den lösa avföringen och kanske inte ens vet att det har passerat.

Övrigt

Aneroktala missbildningar

Aneroktala missbildningar innebär att ändtarmsöppning och ändtarmen inte har utvecklats som de ska under graviditeten. Det inträffar ganska tidigt under fostrets utveckling. Det är ett sällsynt problem och drabbar pojkar lite oftare än flickor (omkring 1 av 5000 bebisar).

Aneroktala missbildningar  är en samlingsterm för flera typer av avvikelser:

  • Den anala passagen kan vara trång eller felplacerad
  • Ändtarmen (rectum) leder inte till ändtarmsöppningen (anus)
  • Ett membran uppträder/finns i analöppningen

Ändtarmen leder till en del av urinvägarna eller till fortplantningssystemet genom en passage som kallas fistula och där finns ingen analöppning

Hirschsprung’s sjukdom

Hirschsprungs sjukdom är ett tillstånd som påverkar den stora tarmen och orsakar problem med att föra avföringen vidare. Barn med Hirschspungs sjukdom saknar nervceller i tjocktarmen eller ändtarmens väggar. Dessa celler har hand om den vågliknande rörelsen i tarmen. Om de saknas stannar avföringen och barnet blir förstoppat. Längden på den drabbade tarmen varierar.

Hirschsprungs sjukdom är en medfödd sjukdom. Det betyder att man föds med det. Sjukdomen kan också vara ärftlig, vilket innebär att en förälder kan föra det vidare till sitt barn.

-------------------

Samtliga tarmproblem orsakade av ovan beskrivna tillstånd kan behandlas på olika sätt, men gemensamt för dem alla är att Transanal Irrigering (TAI) kan vara en bra lösning. Vänd dig till din läkare för råd!

Ämnen