Urinblåsan och tarmen – sammanlänkade på gott och ont?

Urinblåsan och tarmen ligger bredvid varandra i kroppen och delar innervering. Delad innervering betyder att nerverna färdas tillsammans. Det kan vara en av anledningarna till varför vi ofta ser en överlappning i symtomen vid problem med de nedre urinvägarna och tarmen.

wellspect-science-alert-bladder-and-bowel

Fenomenet kallas ”cross-organ sensitization” och den bakomliggande teorin är att de nerver som påverkas av sjukdom i ett organ (till exempel urinblåsan) delar bana med och påverkar därför nerverna för normal fysiologisk funktion i ett annat organ (till exempel tarmen).

Dett här fenomenet kan leda till ett behov av att behandla flera symtom samtidigt, samt att hålla ett öga på problematiska bieffekter. En nyligen genomförd studie beskriver teorin bakom den här interaktionen mellan urinblåsa och tarm och sammanfattar bevisen som styrker detta.

Det har på senare tid blivit tydligt att sjukdom i ett av dessa organ [tjocktarm, urinblåsa och urinrör] kan orsaka sjukdomsutveckling i för övrigt icke-påverkade intilliggande organ. Den här processen kallas ’cross-organ sensitization’ och har sitt ursprung i och är införlivad i den fysiologiska koordinationen av dessa organ. Den här patologiska förekomsten tros vara orsaken till komorbiditeten för ett antal sjukdomar i nedre urinvägarna och tarmen …

Översättning av citat från Grundy och Brierley. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2018;314:G301-G308

Det finns även en koppling mellan symtomen för urinblåsan och tarmen. Exempel: När fler än 500 kvinnor med symtom i de nedre urinvägarna (LUTS) undersöktes, blev det tydligt att det finns en koppling mellan urininkontinens och tarmdysfunktion, prolaps och sexuell dysfunktion. Kvinnor med LUTS och urininkontinens rapporterade svårare förstoppning, diarré, avföringsinkontinens och sexuell dysfunktion jämfört med kvinnor utan urininkontinens.

Trots att interaktion mellan urinblåsa och tarm verkar vara vanligt, bedöms inte alltid organen tillsammans under behandling. Behandlingsrekommendationerna för urinblåsa och tarm är mycket specifika, se till exempel riktlinjerna för neurogenisk dysfunktion i nedre urinvägarna (NLUTD) från National Institute for Health and Care Excellence (NICE), European Association of Urology (EAU) och International Consultation on Continence (ICI), vilka nyligen granskades och jämfördes. Det finns också ny och användbar dokumentation angående indikationer och bästa kliniska praxis för användning av intermittent kateterisering, både generellt och för specifika populationer, till exempel personer med multipel skleros (MS). 

Det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ vid tarmproblem. En nyligen genomförd studie visar de första erfarenheterna av en elektronisk enhet för transanal irrigation (TAI). Resultaten visade att graden av självständighet kunde förbättras för personer med neurogen tarmdysfunktion. Annan forskning undersöker stimulering av tibialisnerven med lovande resultat för personer med MS och avföringsinkontinens.

Detta blogginlägg är ett utdrag av Science Alert från maj 2018 

Läs inlägget som är på engelska här

 

Ämnen