Vad är LUTS?

Förr eller senare drabbas de flesta män av LUTS (symptom från urinvägarna). Det är inte någon upplyftande prognos... Men om man känner till symptomen – och behandlingsalternativen – blir det mindre skrämmande. Det är dags att lära sig mer om LUTS!

wellspect-vad-ar-luts.jpg

Manlig hälsa

Mäns hälsoproblem är ofta omgärdade av hinder. Medan kvinnor lever längre och överlever dödliga sjukdomar i högre grad, drar sig män ofta från att söka vård.

Att “vara en man”

Studier visar att den klassiska uppfattningen om den manliga stereotypen hindrar män att söka medicinsk vård. De ser sig som tuffa och oberoende och behöver ingen hjälp… De har inte tid att gå till doktorn, de kan ”ta sig genom det” och känner sig ofta generade när de talar om sina problem – med deras partner och anhöriga, och speciellt med andra män. Den nedre regionen och dess funktioner är ett känsligt ämne för män och inkluderar själva definitionen av vad det är att ”vara en man”.

Att uthärda symptom och hålla tyst om det orsakar onödigt lidande, men det behöver inte vara på det viset. Rädslan inför att gå till doktorn och skjuta upp det till dess symptomen inte längre kan ignoreras leder till att många behandlingar, när de väl sätts in, ger ett sämre resultat. Så snälla, läs vidare för att se om du behöver boka en tid hos doktorn.

LUTS hos män

LUTS är en term som innefattar många symptom som har att göra med Lower Urinary Tract eller på svenska de nedre urinvägarna (urinblåsa, prostata och urinrör).

Symptom

  • Lagring

I den här gruppen hittar vi problem med blåsan som ökad urineringsfrekvens, trängningar, nokturi och inkontinens. Dessa medför att du måste kissa oftare, du får mer bråttom och måste kissa även nattetid.

Nokturi betyder att du måste kissa mer än två gånger per natt. Detta är det enskilt mest vanliga symptomet på LUTS. Mer än 40 % av män över 70 års ålder är drabbade, men symptomen kan börja redan så tidigt som i fyrtioårsåldern. Det orsakar ofta sömnbrist och trötthet under dagen.

  • Tömning

Denna grupp inkluderar symptom som har att göra med urinering som svag urinstråle och startsvårigheter.

  • Symptom efter att ha kissat

Ibland har du symptom även efter att du har varit på toaletten. Du kan till exempel inte ha lyckats tömma urinblåsan tom och det kan komma droppar efteråt. När urin fortfarande finns kvar i blåsan efter att du har kissat kan det orsaka infektioner.

LUTS medför ofta också symptom som har att göra med sexuell funktion och smärta.

Livskvalitet

LUTS har en stor inverkan på välbefinnandet och livskvaliteten som har att göra med hälsan. LUTS ökar risken för depression och även självmordstankar och ju kraftigare symptom desto större är risken. 

LUTS och sexlivet

Det finns en koppling mellan LUTS och sexuella problem. Hormonella faktorer kan påverka möjligheten till erektion och psykologiska faktorer som stress och ängslan orsakade av svåra urineringssymptom kan också ha inverkan på sexlivet.

Behandling

Många av symptomen på LUTS är orsakade av ofullständig tömning av blåsan. De goda nyheterna är att dessa går att behandla.

Ibland kan LUTS behandlas genom medicinering, ibland med intermittent kateterisering (självtappning) och inte sällan med en kombination av båda. I vissa fall kan operation vara nödvändig t ex vid en förstorad prostata.

Intermittent kateterisering

Intermittent kateterisering är det näst bästa sättet att kissa, det sätt som kopierar det naturliga sättet. Tekniken är enkel att lära sig och kan utföras var som helst. Den hjälper dig att tömma blåsan fullständigt. Du kan åtminstone få bättre nattsömn om du hör till de många män som måste gå på toaletten både en och flera gånger om natten på grund av att du inte tömmer urinblåsan komplett när du kissar.

Ladda ner broschyren 'Vad är LUTS?' 

 

Ämnen