ACCT Webinar: En ny vinkel

En ny vinkel som ger kvinnor ökad värdighet vid RIK

I detta webinar diskuterar vi några av de vanliga utmaningar som kvinnor kan ställas inför när de skall  börja med eller lever med Ren Intermitttent Kateterisering (RIK). Med fokus  på urologi, och särskilt sjuksköterskans roll, diskuterar våra föreläsare olika lösningar och nya vinklar som kan hjälpa till för att ta sig an  dessa utmaningar, både fysiskt och psykiskt, och öka värdigheten för kvinnor. Vi får också veta mer om hur man kan hålla sig stark genom klimakteriet.

Det här avsnittet är  intressant för alla som arbetar med kvinnosjukvård, och speciellt för den som lär ut Ren Intermittent Kateterisering (RIK).

Detta webinarie är på engelska.