ACCT Let´s Talk Science

Let's Talk Science Webbinarie

Det här är det första i en serie av tre ACCT Let's talk...webbinarier med syftet att på temat Advancing Continence Care Together utforska området från ett holistiskt perspektiv med hjälp av professorerna Annelie Brauner,Vikram Khullar och Niall Galloway. 
Annelie Brauner började och berättade om att det största hotet mot behandling av infektioner på ett effektivt sätt är resistenta bakterier. De ökar i antal och de blir mer och mer resistenta. Frågan är, hur skall vi behandla infektioner i framtiden?
Vikram Khullar fortsatte med att ge oss insikter om urinmikrobiom, bakterierna, virusen och svamporganismerna som lever inuti oss - och där vi, människorna, förändrar bakterierna lika mycket som bakterierna förändrae oss.
Kopplingen mellan UVI och tarmen kan gå så långt tillbaka som till embryostadiet för blåsa och tarm, något som kan ha större betydelse än vi tidigare har trott. Detta avhandlades av Niall Galloway, som diskuterade värdens roll vid UVI.

Det här avsnittet är särskilt intressant för den som vill fördjupa sig inom blås- och tarmskötsel med ett vetenskapligt fokus.

Webbinariet är på engelska.