ACCT Let´s Talk Self

Let’s Talk Self Webinar

Det här är den tredje och sista delen i webbinarie-serien Let’s Talk…inom ramen för Advancing Continence Care Together med ett holistiskt perspektiv, med de inbjudna talarna Anton Emmanuel, Jalesh Panicker och Colette Haslam.

Dr. Jalesh Panicker guidade oss genom olika aspekter på hur man kan hantera problem med intimitet och sexuella svårigheter på grund av neurologisk sjukdom. Han förklarade varför sexuella problem kan uppstå vid t.ex MS och stroke.

Specialistsjuksköterskan Collette Haslam tog upp de hinder som kan finnas för att söka hjälp för sexuell dysfunktion och då särskilt den allmänna uppfattningen som ofta förekommer att personer med vissa diagnoser, särskilt om de sitter i rullstol, inte har sex.

Det här avsnittet kan vara intressant för alla som är intresserade av blås-och tarmdysfunktion ur patientens perspektiv, och hur man kan få bort de tabun som kan finnas kring påverkan på sexualitet och intimitet vid neurologisk sjukdom.

Webbinariet är på engelska.