ACCT Let´s Talk Society

Let’s Talk Society Webbinarie

Let’s Talk Society är det andra i en serie av tre ACCT Webinars, och som sändes live den 20 maj 2021.

Under detta webinar diskuterade våra talare Anne Cameron, Ilan Koppen och Roberta Motta hur blås- och tarmdysfunktion påverkar samhället både ur ett hälsoekonomiskt perspektiv, barnet och familjens situation och sjuksköterskors synvinkel.

Professor Anne Cameron började sin föreläsning med att fastslå att neurogen nedre urinvägsdysfunktion och RIK, samt neurogen tarmdysfunktion och TAI, är områden inom vilka vi har gjort betydande förändringar och förbättringar när det kommer till moderna behandlingsmetoder. 

Dr Ilan Koppen fortsatte med att beskriva en viktig patientgrupp, barn, och hur - när de är lider av blås- eller tarmdysfunktion - inte bara barnets vardag och framtid påverkas, utan också livet för hela familjen.
Roberta Motta poängterade vikten av att ha kunskap om den specifika patologin, använda samma språk och vara tydlig med de olika rollerna för vårdpersonalen.

Det här avsnittet är särskilt intressant för den som vill utforska hur blås- och tarmdysfunktion påverkar samhället från en hälsoekonomisk synvinkel samt från barnens, familjernas och sjuksköterskans perpektiv.

 

Webbinariet är på engelska.