Peer Support- TAI

Med Peer Support - TAI erbjuder vi personlig support av en person med egen erfarenhet av transanal irrigering (TAI) som har utbildats till att coacha andra som ska påbörja TAI. Supporten är till för att förbättra livskvaliteten genom att erbjuda stöd, vägledning samt praktiska förslag både före och under initieringen av terapin.

Det är värt mycket att få information och stöd av någon som ställts inför samma utmaningar som du. Observera att inga medicinska råd kommer att ges, då dessa enbart tillhandahålls av din sjukvårdskontakt. Transanal irrigering får enbart läras ut och ordineras av sjukvårdspersonal.
Supporttiden varierar från person till person beroende på behovet som användaren har, det kan vara allt från ett enda samtal till en kontakt som pågår under några månader.
Vill du få kontakt med en person som har liknande erfarenheter?
Fyll i formuläret nedan så kommer en av våra Peer Support-representanter att höra av sig till dig inom kort.

 

Information om samtycke och personuppgiftsbehandling
Wellspect AB, 559332-0673, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Ändamålen med behandlingen är att tillhandahålla, utvärdera och förbättra Peer Support samt göra marknadsföringsutskick.

Wellspect ansvarar inte för behandlingen av dina personuppgifter som sker i kontakterna mellan dig och Peer Support-representanten, utan den behandlingen ansvarar Peer Support-representanten för. Wellspect kommer inte att ta del av er kommunikation.

Efter supportperioden kommer Wellspect att skicka dig en enkät, för att samla in dina synpunkter om Peer Support. Vi hoppas att du tar dig tid att besvara enkäten, men ditt deltagande är frivilligt. Dina svar kommer att avidentifieras (inte kopplas till ditt namn) och behandlas konfidentiellt. Svaren kommer att användas för statistik och produktutvecklingsändamål.

Dina personuppgifter utgör känsliga uppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Vi behöver därför ditt uttryckliga samtycke till personuppgiftsbehandlingen. Du lämnar ditt samtycke genom att bocka i rutorna för samtycke ovan. Det är alltid frivilligt att lämna sitt samtycke. Notera dock att vi inte har möjlighet att erbjuda support om du inte samtycker till behandlingen. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, vilket du gör genom att kontakta oss på EUPrivacyOffice@wellspect.com eller telefonnummer 031-376 30 00. Du kan också skriva ett brev till Wellspect AB, Box 14, 431 21 Mölndal. En återkallelse av samtycket påverkar inte den behandling som skett dessförinnan. Återkallelsen innebär däremot att Wellspect inte kommer att fortsätta behandla dina känsliga personuppgifter.

För mer information om hur vi behandlar personuppgifter, läs Wellspects Privacy Policy.