Test

X

En verklig
Skillnad.
Nu. &
i framtiden.

Vi vill ligga i framkant inom sann hållbarhet

Vi utvecklar innovativa lösningar för kontinensvård som förändrar människors liv. Vi engagerar oss och inspirerar våra användare till bättre självförtroende och självständighet samt till en god hälsa och välbefinnande. Vi har varit branschledande i nästan 40 år med varumärkena LoFric® och Navina™. Vi skapar pålitliga och användarvänliga produkter för hantering av blåsa och tarm med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Vi strävar passionerat efter att bli klimatneutrala och arbetar tätt tillsammans med användare och vårdpersonal som hela tiden inspirerar oss till att förbättra våra produkter och tjänster på ett hållbart sätt, nu och i framtiden.

På Wellspect tycker vi det är viktigt med hållbarhet och vill ligga i framkant inom branschen.

LoFric®, världens första miljömärkta kateter

Wellspect har siktet inställt på att bli en ledande aktör inom miljö och hållbarhet. Företaget ligger redan i framkant efter att ha lyckats minska sitt koldioxidutsläpp med hela fem procent under 2021. Som ytterligare ett steg i dess miljö-och hållbarhetsarbete ansökte Wellspect innan årsskiftet om licens för den nordiska miljömärkningen Svanen.

“Vår strävan att leda branschen inom miljö och hållbarhet översätts dagligen till handlingar runtom i de 18 länder där vi verkar. Den nu godkända märkningen av vår ledande produkt LoFric®, är ett bevis på att vi kommit en bit på vägen”, säger Håkan Strandberg, Vice President för den Nordeuropeiska Försäljningsdivisionen, Wellspect HealthCare.

Svanen är det officiella nordiska miljömärket. För att beviljas Svanen-märkningen måste en produkt uppfylla strikta miljökrav. Dessa inkluderar bland annat riktlinjer för typ och andel av kemiska ämnen.

Läs mer om Nordiska miljömärkningen Svanen här.

Our Sustainability Report for 2021


Read the Sustainability Report 2021

Vår strategi för en hållbar framtid

Vi är dedikerade till att tillhandahålla produkter som gör att användare kan leva ett självständigt och värdigt liv med minimal miljöpåverkan, där mänskliga rättigheter och sociala behov respekteras. Våra fokusområden och huvudambitioner i hållbarhetsstrategi:

 • Hälsa och välbefinnande – öka människors möjlighet att bli självständiga, få självförtroende och kunna leva ett fullvärdigt liv
 • Säker, engagerad och inspirerande arbetsplats – vi ska erbjuda bra arbetsplatser som stärker de anställdas välbefinnande och tillhörighet samt ett hållbart arbetsliv
 • Minskat miljöavtryck – det ska inte kompromissas med varken produkt- och miljöprestanda

Vår Hållbarhetsrapport för 2021

Under 2021 ökade vi våra insatser för att bli klimatneutrala

Både som ansvarskännande individer och företag med visioner och ambitioner behöver vi hela tiden anpassa oss till nya situationer, hitta nya verktyg, och framför allt, aldrig tappa tron på vår förmåga att hitta nya lösningar. Med Corona-pandemin bakom oss kan vi nu fokusera på att integrera hållbarhet som en del i hur vi arbetar - det vi kallar "Det nya normala". Ett sådant exempel kom under 2021: den nya processen för ytbeläggning på våra LoFric-katetrar som infördes på anläggningen i Mölndal. Energi- och vattenförbrukningen minskade och vi fick en avsevärd minskning av koldioxidutsläppen. Det var ett enormt åtagande för oss, men vår egenutvecklade teknologi sätter nu en ny standard i vår bransch.

Nya lösningar som denna visar tydligt att hållbarhet är mer än bara ord på Wellspect. Precis som säkerheten och välbefinnandet hos våra användare är hållbarhet en naturlig del av vårt dagliga arbete - det är en del av vår övergripande strategi och genomsyrar allt vi gör, på alla nivåer. Därför fick alla medarbetare under 2021 utbildning kring hållbarhet och vad det betyder i vårt arbete.

Under 2021 påbörjade vi utformningen av vår väg mot verklig hållbarhet, och definierade Wellspects mål i enlighet med  Science Based Target-initiativet, för att uppfylla målen från Parisavtalet.

Jag är stolt över allt vi har åstadkommit hittills och ser fram emot fler hållbara lösningar som vi kommer att utveckla för framtiden.

Läs mer om våra framteg mot att bli klimatneutrala i vår hållbarhetsrapport.

Svenn Poulsen, 
Group Vice President 
Wellspect HealthCare

Sven Poulsen Sustainability 2021 Report

Fokus på Performance Review 2021

 1. Exluderat frivilliga återkallanden
 2. Produktionsanläggningar i Kazan och Mölndal
 3. Kalkylerat i förhållande till antalet katetrar tillverkade med ny ytbeläggningsprocess, årligt genomsnitt
 4. Avfall anges i enlighet med lokala regulatoriska definitioner
 5. Produktionsanläggningar i Kazan och Mölndal
Wellspect 2021 Sustainability Good Health Banner

Hälsa och välbefinnande

Öppna möjligheter för fler människor som har problem med urinblåsan och tarmen att bli självständiga och kunna leva ett fullvärdigt liv, genom tillgång till innovativa lösningar för kontinensvård. Tillhandahålla produkter som är enkla att lära sig och lära ut, engagerat stöd och utbildning till vårdpersonal.

Exempel på våra huvudaktiviteter:

Hälsa och välbefinnande

 • Utvidga vår marknad geografiskt och hjälpa fler människor till god hälsa och välbefinnande
 • Utveckla produkter som riktas mot tillväxtmarknader
 • Dela kunskap om skötsel av blåsa och tarm genom sociala medier, bloggar och artiklars
 • Nollvision för återkallanden

Samhällsengagemang

 • Upprätta en CSR-profil att vara stolt över och bli inspirerad av
 • Fortsätta att sponsra International Wheelchair Basketball Federation
 • Fortsätta att anställa människor med olika bakgrund och förmågor

 

Bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling:

Vårt mål är att göra skillnad, varje dag. Med våra produkter kan våra användare leva ett friare och mer självständigt liv. Våra produkter bidrar i sig till god hälsa och välbefinnande samtidigt som de uppfyller höga krav på kvalitet och patientsäkerhet.

Hälsa och välbefinnande

De som behöver våra tjänster är ofta påverkade av neurogena tillstånd, såsom ryggmärgsskada, Parkinsons sjukdom, multipel skleros eller ryggmärgsbråck. Därtill erbjuder vi lösningar och hjälp för personer med funktionsstörningar, såsom kronisk förstoppning, prostataproblem eller kvinnor som har drabbats av förlossningsskador. Många av dem som drabbas tycker att symtomen begränsar deras vardag och att stigmatiseringen kring ämnet gör det svårt att be om hjälp.

Wellspects mål är att fler människor runt om i världen ska få tillgång till våra lösningar. Vi expanderar kontinuerligt till nya marknader och använder flera globala kommunikationskanaler för att sprida medvetenhet och informera människor om våra produkter och tjänster. Vi startade ACCT (Advancing Continence Care Together), ett globalt forum som samlar forskare, branschfolk och vårdpersonal i syfte att dela, interagera och diskutera. Syftet är att främja kontinensvård för urinblåsa och tarm till användare över hela världen.

 

     LÄS MER OM ACCT HÄR    

 

Som en del av vårt mål att bidra till god hälsa och välbefinnande deltar vi regelbundet i olika aktiviteter för att sprida vårt budskap. Vi driver tre bloggar där vi delar vetenskaplig information och användarberättelser, vi har utbildningar genom vår försäljningsorganisation och medverkar i intervjuer och tidningsartiklar. Vårt mål är att informera allmänheten om frågor som rör lösningar för urinblåsa och tarm, att bryta stigmat för samtal kring ämnet.

Samhällsengagemang

En annan aspekt av vårt arbete för god hälsa och välbefinnande är sponsring och partnerskap. På våra många marknader sponsrar vi olika sportevenemang som rullstolsrugby och rullstolsbasket. Vi bidrar också genom att se deras matcher, dela erfarenheter och visa våra produkter. Dessutom välkomnar vi medlemmar från teamen att delta i våra utvecklingsprojekt när vi behöver användarfeedback.

Wellspect stöder:

 

Wellspect supports International Wheelchair Basketball Federation
Wellspect 2021 Sustainability Safe Workplace Banner

Säker, engagerad och inspirerande arbetsplats

Se till att Wellspect är en trevlig arbetsplats och attraktiv affärspartner. Vi vill vara en inspirerande och utmanande partner – tillsammans. Vara en inspirerande och utmanande partner som går i spetsen för bättre arbetsförhållanden i hela värdekedjan.

Exempel på huvudaktiviteter

Säker och hållbar arbetsplats 

 • Implementera ett program för ökad tillverkningssäkerhet för att nå och behålla en nollvision för registrerbara skador
 • Sätta upp globala mål för miljö, hälsa och säkerhet (EHS, Environment, Health and Safety)
 • Implementera hälsoförbättrande program
 • Ge utbildning i hållbarhet och vår uppförandekod
 • Ge vår personal möjlighet att nå sin fulla potential
 • Implementera vår kultur i alla arbetsprocesser
 • Öka virtuell och digital utbildning för anställda och chefer

Hållbar upphandling

 • Involvera alla leverantörer i hållbara försörjningskedjor
 • Uppmuntra huvudleverantörerna att följa våra värderingar och ambitioner
 • Se till att leverantörerna godkänner vår uppförandekod för affärspartner och åtgärdar sina risker
 • Samarbeta med viktiga leverantörer och göra granskningar vid behov

Bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling:

Säker och hållbar arbetsplats

Vi är övertygade om att en atmosfär som motiverar och inspirerar, där vi kan utmana varandra och testa nya idéer, är avgörande för att utveckla innovationer. Som företag tar vi ansvar och vi investerar i säkerhet, utbildning och välbefinnande för våra anställda. Vi bryr oss om varandra och möter våra utmaningar med glädje och ömsesidig respekt.

Säkerhet på arbetsplatsen är vår högsta prioritet och finns i fokus varje dag. Vi utvärderar regelbundet data från riskanalyser, gör EHS-kontroller (miljö, hälsa och säkerhet) och rapporterar bl.a. om olyckor och incidenter, så att vi kan säkerställa att vår arbetsplats är så säker som möjligt för våra anställda. Utöver detta genomgår alla nya chefer utbildning i hållbarhet och arbetsmiljö, vi utför regelbundet säkerhetskontroller och riskbedömningar utförs vid förändringar av verksamheten (verksamhet, lokaler, utrustning eller arbetsmetoder).

Vi anser att en attraktiv och hållbar arbetsplats är en förutsättning för ekonomisk tillväxt. Fysisk säkerhet är en prioritet för oss, liksom den sociala arbetsmiljön och därmed individens välbefinnande. Som företag har vi en rad aktiviteter på plats för att främja detta, t.ex. stegräkningstävlingar, subventionerad massage och friskvårdsstöd.

Hållbar upphandling

En viktig del av vårt hållbarhetsarbete är att säkerställa att vi har fullständig kontroll över våra leveranskedjor. Vi kräver att våra leverantörer delar de värderingar och krav som beskrivs i vår uppförandekod för affärspartner, där det ingår krav på mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, arbetsmiljö, hållbarhet och antikorruption, utöver vad lagen kräver.

Vi anser att det är viktigt att arbeta tillsammans med våra leverantörer och föra en öppen dialog. Först då kan vi göra en verklig skillnad och vara trovärdiga och transparenta i hela värdekedjan.

Wellspect 2021 Sustainability Reduced Footprint Banner

Minskat miljöavtryck

Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan – både från driften och själva produkterna. Detta inkluderar koldioxidavtryck, användning av kemikalier, vattenförbrukning, energiförbrukning, pappersanvändning och hantering av avfall

Exempel på huvudaktiviteter

Koldioxidavtryck

 • Utveckla en plan för klimatneutralitet och sätta upp mål, strategier och åtgärder
 • Förbättra energieffektiviteten
 • Använda klimatneutral transport till/från tillverkning
 • Maximera mängden förnybar energi, t.ex. egenproducerad, i tillverkningen
 • Uppmuntra kunderna att ställa miljökrav på produkterna

Kemikalier

 • Optimera kärntillverkningsprocesser
 • Minska användningen av etylenoxid
 • Fasa ut DEHP (en ftalatbaserad mjukgörare) och undvika PVC

Naturens resurser

 • Minska, återanvända och återvinna resurser
 • Optimera tillverkningsproduktivitet och minimera avfall
 • Använd FSC-certifierat papper

Bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling:

Koldioxidavtryck

Vi strävar efter att minska klimatavtrycket så mycket som möjligt och erkänner FN:s klimatpanel som auktoritet beträffande att förstå vetenskap och utvärdera effekten av klimatförändringar. Vi vill att våra kunder, som är beroende av våra produkter, ska veta att vi gör allt för att minska det klimatavtryck som produkterna skapar. Samtidigt är vi ödmjuka inför att uppgiften är utmanande.

OVårt mål är att bli klimatneutrala. Vi kartlägger alla källor till koldioxidutsläpp, både direkta och indirekta, och strävar genom planerade konkreta åtgärder efter att gradvis minska vår klimatpåverkan. Tillverkningen och hanteringen av våra produkter är det största bidraget till klimatpåverkan i dag. Genom att göra en detaljerad livscykelanalys kan vi lokalisera de största problemen och arbeta för att förbättra dem.

Kemikalier

Vi fokuserar på att minska mängden lösningsmedel som används i produktionen och arbetar aktivt för att ersätta kemikalier med mer miljövänliga alternativ. Vi har strikta policyer för kemikaliehantering på våra produktionsanläggningar.

Naturens resurser

Vi strävar ständigt efter att använda mindre material, mer återvinningsbara material och i framtiden helt nya material för att minimera vårt klimatavtryck. Vi strävar efter att driva en resurseffektiv verksamhet genom att minimera förbrukningen av naturresurser, minska energianvändningen och återvinna material. I största möjliga mån försöker vi undvika att generera avfall.

Vi använder livscykelanalyser för våra produkter för att prioritera rätt aktiviteter och minska miljöpåverkan. Genom riktade insatser och med hjälp av digital teknik har vi kunnat avsevärt minska mängden avfall från produktionen.

En grönare kateteryta mer i balans med naturen.

En viktig del av vårt kontinuerliga arbete med att reducera miljöavtrycket från våra produkter och processer har varit att implementera en ny ytbeläggningsprocess för LoFric.

Om du vill veta mer om livscykelanalysen för LoFric, vänd dig till din kontaktperson på Wellspect.

LoFric Just Got Greener Web Logo

Att identifiera potentiella produktförbättringar med LCA

På Wellspect använder vi livscykelanalyser som ett verktyg för att identifiera vilka faktorer i tillverkningen av våra produkter som har störst miljöpåverkan och genom det identifiera potentiella förbättringsområden.

LCA-processen utvärderar alla delar av produktionsprocessen, från val av råmaterial och produktion till distribution och slutlig förbränning eller återvinning.

POBE - Bästa möjliga materialet för kateterslang tillgängligt idag

Tack vare en livscykelanalys som gjordes 1990, kunde resan mot ett PVC-fritt sortiment börja. Sedan 2009 är materialet i LoFrics kateterslangar POBE, en Polyolefinbaserad Elastomer.

POBE-materialet i slangen innehåller varken  PVC eller mjukgörare och kombinerar väldigt goda fysiska egenskaper med exceptionellt bra miljöprestanda.

POBE består av kol och väte och materialet har en låg miljöpåverkan, till exempel 33% lägre miljöavtryck för katetrar av POBE jämfört med polyuretan.

Sustainability Banner LoFric