Test

X

Hållbarhet

Vi har ett stort engagemang i att skydda och värna om vår miljö. Vi söker hela tiden nya sätt att förbättra vår tillverkning och våra processer för att vara så effektiva som möjligt – utan att någonsin tumma på säkerhet, hälsa eller miljö

Idag fokuserar vi på material, lösningsmedel, steriliseringsmetoder, energiförbrukning och koldioxidavtryck.

Vi har konverterat i stort sett hela vårt katetersortiment till ett plastmaterial helt fritt från PVC, som uppfyller alla krav vi ställer på produktkvalitet och samtidigt minimerar miljöpåverkan hela vägen från tillverkning till avfallshantering.