LoFric Elle Varför välja LoFric Elle

Vinkeln ändrar allt

Det L-formade handtaget gör katetern flexibel och ger ordet kontroll en helt ny dimension. Eftersom handtaget också fungerar som en förlängning gör det längre avståndet att du kan sitta på toalettstolen i en mer upprätt position, och därmed kunna sikta lättare. Urinen rinner längre bort från handen, vilket gör kateterisering både mer hygienisk och ger integritet om hjälp behövs.

Hållbart välbefinnande för kvinnor

LoFric-katetrar är utformade för att balansera människors och planetens välbefinnande. När vi designade LoFric Elle fokuserade vi på att minimera vårt miljöavtryck i processen.

  1. 1. Dunger m.fl. Acta Endocrinol., 1988.
  2. 2. Wellspect testprotokoll 2019.
  3. 3. Wellspect testprotokoll 2017.
  4. 4. IVL Svenska Miljöinstitutets rapport 2021
    "Jämförelse av katetermaterial som påverkar klimatförändringarna".