Test

X

Navina Classic

Navina™ Classic – manuell kontroll för din bekvämlighet

✓ Lätt att lära ut, lätt att lära sig och lätt att använda
✓ Lätt att pumpa
✓ Stora, intuitiva reglage

Navina Classic är ett enkelt och bekvämt alternativ till Navina Smart. Systemet har tagits fram i samråd med användare och sjukvårdspersonal. Tack vare deras insikter och kunskap kan TAI hädanefter vara ett bättre alternativ för en bredare målgrupp.

Önskar mer information om Navina Classic

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner (IFU) finns tillgängliga på denna webbsida för produkter som har denna symbol på ytterförpackningen. Instructions for use