Användning

Frågor du kan ha när du har börjat använda Navina Insert.

F: Hur vet jag att Navina Insert sitter rätt?

S: Navina Insert sitter korrekt på plats när det externa handtaget vilar mot rektum. Detaljerade instruktioner finns i bruksanvisningen och instruktionsvideon, och du kommer dessutom att få  instruktioner från din vårdkontakt.  

F: Finns det några positioner som gör insättningen enklare?

A: Det viktiga är att du är avslappnad och bekväm innan du börjar. Om du inte kan sätta in analproppen medan du sitter på toaletten kan du försöka stå med en fot upp på toaletten eller ligga på en säng med knäna böjda

 

F: Är Navina Insert återanvändningsbart? 

S: Nej. Analproppen är enbart avsedd för engångbruk. Återanvändning kan leda till att produkten går sönder. 

F: Kan jag bada och vara fysiskt aktiv när jag använder Navina Insert?

S: Ja, Navina Insert är utformat för att hjälpa människor att hantera avföringsläckage och känna sig mer självsäkra vid dagliga aktiviteter som bad och träning. Analproppen kommer inte att påverkas, lösas upp eller försämras om den kommer i kontakt med vatten. 

F: Kan Navina Insert användas tillsammans med andra behandlingar? 

S: Navina Insert är utformat för att hjälpa människor att hantera sina symtom vid avföringsläckage . Använd den inte tillsammans med suppositorier eller andra liknande analproppar. Produkten är avsedd för vuxna och skall inte användas av barn. Rådgör med din vårdkontakt för en personlig behandlingsplan.

F: Hur ofta ska jag använda Navina Insert?

A: Analproppen kan bäras i upp till 24 timmar. Samma analpropp kan bäras tills din nästa tarmtömning eller bytas om du tycker det känns bra. När en analpropp har tagits ut bör du ersätta den med en ny om det behövs, produkten är endast för engångsbruk. Du skall bara använda en analpropp åt gången. 

F: Vad kan hända om jag bär Navina Insert längre än 24 timmar?  

A: Detta är en receptbelagd produkt avsedd för användning upp till 24 timmar. Navina Insert måste tas ut och bytas minst en gång inom en 24-timmarsperiod och då skall man försöka tömma tarmen för att minimera risken för att utveckla tarmobstruktion.

F: Kan jag spola ner Navina Insert?

A: Spola inte ner analproppen eller applikatorn i toaletten. Båda delarna ska kasseras i det vanliga hushållsavfallet.

F: Vad ska jag göra om analproppen inte går in? 

A: Om du är kraftigt förstoppad måste en första tömning av tarmen göras så att det inte finns någon hård avföring i vägen. Se till att du hittar en bekväm position och att du är avslappnad. Försök att sätta in analproppen, se till att Navina Insert riktas mot anus och att du använder ett försiktigt, stadigt tryck. Tvinga inte in analproppen. Om den första positionen inte fungerar kan du prova en annan position eller kanske lägga till ytterligare glidmedel, men du ska aldrig använda överdriven kraft.

F: Kan jag fortfarande tömma tarmen som vanligt? 

A: Ja! En regelbunden tarmtömning är en viktig del av att upprätthålla en hälsosam tarmrutin. Navina Insert är utformat för att vara enkelt att använda och går snabbt att ta ut innan tarmtömning.

F: Går det att släppa sig med Navina Insert? 

A: Ja, gaser kommer ut även när du har en analpropp insatt.