Test

X

LoFric har blivit grönare

Vårt senaste initiativ för en mer hållbar sjukvård är en ny grönare tillverkningsprocess för LoFric.

Här på Wellspect tar vi vårt miljöansvar på allvar. Därför gör vi kontinuerliga förbättringar för att minimera miljöpåverkan från våra produkter och tjänster. Som en del av detta mål har vi förbättrat vår beläggningsprocess för LoFric vid vår produktionsanläggning i Sverige.

Detta innebär att vi använder mindre vatten, mindre energi och mindre kemikalier under tillverkningsprocessen. Vi kommer att fortsätta att tillverka samma högkvalitativa produkter som tidigare men med mindre miljöpåverkan.

Mindre vatten
Den nya beläggningsprocessen använder 98 % mindre vatten och släpper ut en minimal mängd avloppsvatten.

Mindre kemikalier
Den nya beläggningsprocessen kräver färre kemikalier och ett annat lösningsmedel. Det nya lösningsmedlet är det mest miljövänliga alternativet för processen.

Det är fortfarande en LoFric
Den nya processen och vår unika ytbeläggning Urotonic Surface TechnologyTM har testats och validerats noggrant enligt relevanta standarder.

LoFric Just Got Greener Web Image

Fler fakta

Wellspect har en övergripande plan för att göra en verklig skillnad för en hållbar framtid. Vi använder redan 100 % förnybar el och 99,7 % fjärrvärme på vår produktionsanläggning i Mölndal.

Livscykelanalyser har utförts på LoFric-sortimentet och vi har använt en PVC-fri plast som kallas POBE under många år. Den har till exempel en 35 % lägre miljöbelastning jämfört med polyuretan.

Varför har Wellspect valt att ändra tillverkningsprocessen?
Vi gör kontinuerliga förbättringar för att minimera miljöpåverkan från vårt arbete, våra produkter och tjänster. Detta är en viktig del av det här uppdraget.

Hur blir den nya processen bättre för miljön?
Den nya processen kräver mindre kemikalier och använder ett 100 % förnybart lösningsmedel. Dessutom använder den 98 % mindre vatten och släpper ut en minimal mängd avloppsvatten, vilket minimerar miljöpåverkan.

Påverkar förändringen hela LoFric-sortimentet?
Ja. Förbättringarna har redan implementerats i vår produktionsanläggning i Mölndal och för alla produkter som tillverkas där. De är; LoFric Elle, LoFric Origo, LoFric Sense, LoFric Hydro-Kit och LoFric Primo.

LoFric Elle, som är vår senaste innovation för kvinnor och lanserade 2019 har tillverkats med den nya ytbeläggningsprocessen redan från start.

Övergången till den nya ytbeläggningsprocessen har ännu inte påbörjats i vår produktionsanläggning i Kazan, Turkiet. I nuläget tillverkas mer än hälften av Wellspects katetrar med den nya ytbeläggningsprocessen.