Om vätskebalans och osmolalitet

Vatten behövs för att vitala organ som njurar och urinblåsa skall fungera, det är även bra för matsmältningen och gör det lättare att hålla vikten (ett bättre alternativ till mer kaloririka drycker). Tillräckligt med vatten hjälper den som är tetraplegiker att hantera problem med lågt blodtryck, och underlättar kateteriseringen för den som använder tappningskatetrar. Här är allt du behöver veta om H2O och om att hitta rätt vätskebalans för just din kropp!

wellspect-water-balance

Vätska in, vätska ut

Det är enkelt: Om du får i dig vätska, så kommer den också ut - och det kretsloppet av vatten är toppen för att rena och hålla kroppen frisk. Rekommendationen för de flesta är att dricka 8 glas vatten per dag för att bibehålla en optimal vätskebalans och skölja rent urinblåsan. Vätskeintaget är individuellt och beror på din njurkapacitet, hur mycket du äter och hur mycket vätska du förlorar under varma dagar eller vid träning.

Vilken typ av mat du äter spelar också en stor roll för din vätskebalans. Mycket av det vi äter innehåller redan en hel del vatten (som en mogen persika eller en bit saftig kyckling), medan salt mat och drycker som kaffe, te eller alkohol har en uttorkande effekt.

Många väntar med att dricka tills de känner sig törstiga, men det är inte nödvändigtvis den bästa lösningen. Signalen "jag är törstig" kommer senare än kroppens behov av vatten, så när du väl inser att du är törstig har kroppen redan påverkats av vätskebristen.

Din kropp behöver vatten

Många med sjukdomar som påverkar blåstömningen undviker att dricka för att slippa kissa, men det är ingen bra lösning eftersom det kan leda till uttorkning och de komplikationer som det kan medföra - förstoppning, ökad risk för UVI och skador på njurarna, för att nämna några.

Vad är Osmolalitet?

Urinen blir mer koncentrerad när man inte dricker tillräckligt; du märker det på lukten och färgen på urinen. Om du använder tappningskateter är det viktigt att känna till att mycket koncentrerad urin kan påverka friktionen under kateteriseringen.

wellspect-osmolality-1

Vattenmolekyler är bundna till kateterytan (den lila linjen) och gör den hal. När koncentrationen av urin är för hög, kommer vattenmolekylerna att vilja vandra från katetern för att jämna ut koncentrationen, och då blir katetern mindre hal.

wellspect-osmolality-2

För att göra kateteriseringen så skonsam som möjligt och minska risken för komplikationer är det viktigt att dricka tillräckligt mycket vatten, och välja en kateter med hög osmolalitet så att vattenmolekylerna håller sig kvar på katetern. Då behåller katetern sin hala yta och låga friktion genom hela kateteriseringen.

Frekvens

Urinblåsan behöver tömmas 4 till 6 gånger per dag, och det bör också vara frekvensen på Ren Intermittent Kateterisering (RIK) för den som använder sig av det.

Under natten producerar kroppen ett hormon som gör att urinproduktionen minskar för att du inte skall behöva gå på toaletten så ofta. Den här naturliga hormonella processen är skadad hos de flesta som har en ryggmärgsskada (RMS), så det är extra viktigt för dem att tömma urinblåsan innan de går och lägger sig på kvällen för att slippa olyckor.

Många försöker också planera sitt dagliga intag av vatten och dricker mindre de sista timmarna fram till läggdags. En del använder mediciner, medan andra kan välja att använda kompressionskläder.

Håll koll på din vätskebalans

För att få koll på ditt intag av vatten och hur mycket du kissar, kan du göra noteringar på papper, som anteckningar i din telefon.

Ämnen