Test

X

Parkinsons sjukdom och blåsan

Parkinsons är en progressiv neurologisk sjukdom. Hos personer med Parkinsons har en del av de celler i hjärnan som genererar dopamin slutat att fungera. Dessa celler behövs för att kontrollera fysisk rörelse och sinnesstämning. Sjukdomen blir värre över tid, men hur den förvärras och påverkar är olika från person till person - och det gäller även de olika symtomen.

Patienterna får oftast diagnosen i 40- eller 50-årsåldern men Parkinsons kan också uppträda mycket tidigare. Orsaken till sjukdomen tros vara en kombination av miljöpåverkan och vissa genetiska faktorer, och den behandlas oftast med mediciner.
Eftersom Parkinsons är en neurologisk sjukdom kan många - men inte alla - uppleva problem med urinblåsan i något skede av sjukdomen.
parkinsons full width img

Hur Parkinsons sjukdom påverkar urinblåsan

Personer med Parkinsons kan få precis samma problem med urinblåsan som alla andra, men några problem är vanligare: täta trängningar med eller utan urininkontinens och nocturi. Dessa symtom (och andra problem med blåsan som kan förekomma vid Parkinsons) kan bero på signalstörningar mellan hjärnan och urinblåsan. Inte alla som lider av Parkinsons får problem med urinblåsan. Men för dem som får det, kan symptomen bli värre med tiden.

Trängningsinkontinens brukar även kallas överaktiv blåsa. Personer som lider av överaktiv blåsa upplever att de får oönskade sammandragningar som är svåra att kontrollera. De kan känna ett behov av att behöva tömma blåsan omedelbart, utan förvarning, även om den inte är full. Överaktiv blåsa kan vara väldigt störande och en del lider även av urinläckage.

Nocturi betyder att man behöver gå upp för att kissa flera gånger per natt på grund av överaktiv blåsa. Det resulterar i att man vaknar, eller väter ner sängen. Störd sömn på grund av nocturi är ett av de vanligaste icke motoriska symtomen hos personer med Parkinsons.

Blås- och tarmdysfunktion hör ofta ihop

Det är inte förrän helt nyligen som vårdpersonal börjat lägga märke till kopplingen mellan blås- och tarmdysfunktion. 

Påverkan är enorm för människor med neurologiska sjukdomar som Multipel Skleros (MS), ryggmärgsskada (RMS) eller Parkinsons sjukdom. I många fall samexisterar symtomen från urinblåsa och tarm, sida vid sida och interagerar. Det är dags att skaffa en mer holistisk syn på problemen - för patienternas skull.

Patienter och Vårdpersonal - ställer ni rätt frågor?

Men det finns utmaningar - för både patienterna och vårdpersonalen, för att hitta en helhetssyn och därmed bättre vård och livskvalitet vid blås- och tarmdysfunktion. 

Vi har samlat berättelser från människor med blås- och tarmdysfunktion som hör ihop med deras neurologiska diagnos, vars liv har blivit avsevärt bättre när urinblåsa och tarm har behandlats tillsammans. Vi går igenom de terapier som hjälper till att förbättra livet för dem med blås- och tarmdysfunktion, så att både patienter och vårdpersonal får en bättre livskvalitet.