Test

X

Diabetes och blåsbesvär

Diabetes mellitus brukar ofta bara benämnas diabetes och omfattar en grupp ämnesomsättningssjukdomar som leder till högt blodsocker. Detta beror antingen på att kroppen inte tillverkar tillräckligt mycket insulin eller på grund av att cellerna inte kan ta till sig det insulin som tillverkas.

Diabetes medför ökad risk för komplikationer i andra delar av kroppen. En vanlig komplikation är neuropati (nervskada) som ofta börjar på de längsta nervtrådarna. Därför påverkas fötterna först. Neuropati innebär att nerverna skadats och leder till förlorad känsel. Neuropati vid diabetes kan så småningom påverka blåsfunktionen. Detta kan pågå en längre tid utan att det upptäcks. Därför sätts behandling ofta in sent.
diabetes full width Woman using blood sugar measuring device on her finger

Så här påverkar diabetes blåsan

Neuropati har tre effekter på blåsan. Först minskas känseln i blåsan. Det innebär i princip att du inte känner av att blåsan fylls på samma sätt som tidigare, vilket leder till färre toalettbesök.

Nästa effekt är en följd av den minskade känseln. Volymerna i blåsan ökar eftersom du inte känner av behovet av att tömma den. Det kan hända att du bara går på toaletten en eller två gånger om dagen.

Den tredje effekten är att blåsans förmåga att dra ihop sig försämras, vilket leder till att det inte går att tömma blåsan helt och hållet. Detta resulterar i retention, urinvägsinfektion och inkontinens (ibland tecken på överaktiv blåsa). Med tiden medför det även ökad risk för njursvikt.

De neuropatiska effekterna medför alltså en förstorad, försvagad blåsa med minskad förmåga att dra ihop sig, som dock i ett första skede kanske inte ger så tydliga symtom. När slutmuskeln också påverkas kan det dock leda till urinretention, inkontinens och återkommande urinvägsinfektioner. En del råkar också ut för blåspares som medför smärtsam, kronisk urinretention.

Var uppmärksam på detta vid diabetes

Eftersom symtomen kan vara otydliga kanske du inte märker särskilt mycket över huvud taget.

Fundera över följande:
  • Hur ofta går du på toaletten för att tömma blåsan? Färre än fyra gånger om dagen?
  • Känns det som att du behöver ta i mycket för att tömma blåsan?
  • Känns det som att blåsan inte blir tömd helt och hållet?
  • Har du haft flera urinvägsinfektioner det senaste året?

Länkar

idf.org
International Diabetes Federation är en paraplyorganisation för 230 nationella diabetesföreningar i över 170 länder. Deras syfte är att utbilda, öka medvetenheten och vägleda och stödja människor som drabbats av sjukdomen. På engelska.