Test

X

Vad tycker användarna om LoFric Origo?

Det här är resultat från marknadsundersökningar vars syfte var att samla in data om hur produkten och dess funktioner uppfattas bland användarna och sjukvårdspersonal. Totalt svarade 389 användare och 95 sjukvårdspersonal. En del användare hade mer än 30 års erfarenhet, medan andra bara hade börjat med självkateterisering. Medelåldern för deltagarna var 55 år (varierande från 9 till 89 år). Länder som deltog var Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Frankrike, Tyskland och Schweiz. De tre huvudsakliga orsakerna till kateterisering var RMS (ryggmärgsskador, förlamning i ben eller ben och överkropp), MS och olika prostatadiagnoser. 17% av användarna hade något nedsatt handfunktion och 5% uppgav att deras handfunktion var avsevärt nedsatt. 41% använde rullstol och 97% av användarna kateteriserade sig själva.

LoFric Origo är enkel att vika och ta med sig

Den går att vika till en praktisk fickstorlek, vilket gör den enkel att ta med och hantera på ett diskret sätt.  79% gav denna funktion 4 eller 5 av 5 i betyg.

LoFric Origo är enkel att öppna

Den praktiska avdragbara fliken gör det enkelt att öppna och komma åt katetern. 88% gav denna funktion 4 eller 5 av 5 i betyg.

Handtaget gör LoFric Origo enkel och hygienisk att hantera 

Om du inte vidrör kateterröret minimeras risken för kontaminering, och handtaget ger även bättre kontroll under kateteriseringen. 71% gav denna funktion 4 eller 5 av 5 i betyg.

Det kan finnas olika orsaker till problem med urinvägarna.
Kontakta din läkare eller vårdcentral för en bra introduktion till ren intermittent kateterisering.

Önskar mer information om LoFric Origo

LoFric® är ett registrerat varumärke som tillhör Wellspect HealthCare.