Komma igång med RIK

En bra start är nyckeln till framgång

Alla är olika, därför finns det inte bara ett svar på hur man bäst lär sig att använda RIK. Vissa kan tycka att det känns osäkert och nervöst när de ska komma igång. Men var inte orolig  - det brukar snabbt kännas bättre när du har provat några gånger och inser att det inte gör ont.

Hitta den rutin som är bäst för dig

Om du har fått reda på att du behöver använda dig av självkateterisering beror det troligen på att din urinblåsa inte töms helt, eller inte går att tömma alls. Oavsett orsak, att hitta en bra rutin hjälper dig i ditt vardagsliv och gör kateteriseringen enklare.

Om du har varit inlagd på sjukhus under en tid är det inte alltid nödvändigt för dig att fortsätta följa kateteriseringsrutinerna från sjukhuset. Men om du vill skapa dina egna rutiner, kolla alltid med din vårdgivare.

Hur ofta du behöver kateterisera varierar beroende på indikation, blåsans storlek och ditt vätskeintag. Din vårdgivare har förmodligen gett dig instruktioner och råd. Men det är alltid viktigt att du försöker lära dig att lyssna på din kropp och se till att du inte väntar för länge mellan kateteriseringarna. Din urinblåsa ska inte vara för full. Det är bättre att tömma blåsan för många gånger än för få.

Var noga med att följa instruktionerna du har fått för att förbereda och utföra kateterisering. Ta dig också tid att studera instruktionerna för katetern. I slutet av kateteriseringen, se alltid till att urinblåsan blivit helt tom, genom att dra ut katetern mycket långsamt den sista biten. Vänta tills urinen slutat rinna innan du drar ut katetern helt.

Om du har svårt att kateterisera finns det tillbehör som är gjorda för att förenkla och stödja proceduren. Fråga din vårdkontakt vad som finns tillgängligt.