Test

X

LoFric® Origo™, lika säker som uppskattad

Hösten 2017 gjordes en marknadsundersökning av Intermetra på uppdrag av Wellspect HealthCare. Deltagande länder var Norge, Danmark, Sverige, Finland och Holland med totalt 128 deltagare. De brukare som deltog i undersökningen hade tidigare ingen erfarenhet av LoFric Origo, men var vana RIKare sedan många år.

 Syftet med marknadsundersökningen var att få veta vad man som brukare tycker om LoFric Origo och vad de uppskattar med produkten. Som exempel: Handtaget på LoFric Origo - hjälper det till att underlätta för en säkrare kateterisering?

Nedan ser du några av resultaten av marknadsundersökningen.

Kontakta oss gärna om du vill ta del av hela marknadsundersökningen.  
LoFric Origo 2018 SE
LoFric Origo 2018 SE_2
LoFric Origo 2018 SE_3