Test

X

Så uppnår du bättre compliance med transanal irrigering (TAI)

Ett av de stora problemen med transanal irrigering (TAI) är att många användare slutar för tidigt – innan behandlingen har hunnit börja verka.

När behandlingen väl är etablerad uppvisar den utmärkta resultat. Det är ingen snabb lösning utan en lång process, något som både patienter och sjukvårdspersonal måste vara medvetna om när man börjar med TAI.

Vi har bett två experter att dela med sig av sina synpunkter på hur man kan öka compliance vid TAI. Vi har bett två experter att dela med sig av sina synpunkter på hur man kan öka compliance vid TAI.
Gabriele Bazzocchi full width

Guiseppe Preziosi

Guiseppe Preziosis bästa råd för optimal compliance:

  • Välj patienterna med omsorg och koncentrera dig på att engagera och utbilda dem.
  • Behandlingen bör anpassas till varje enskild patient vad gäller frekvens, vattenmängd, ballongvolym o s v.
  • Det är viktigt att välja rätt utrustning. Den ska passa patienten och göra det möjligt att anpassa behandlingen efter individuella behov.
  • För att lyckas med ovanstående är det mycket värdefullt om utrustningen också kan mäta framstegen.
Gabriele Bazzocchi

Gabriele Bazzocchi fokuserar på vetenskapen bakom TAI, d v s de peristaltiska rörelserna och trycket i tarmen. Han visar resultat från sina experiment där han mäter trycket i kolon under TAI samt vattentrycket och ballongtrycket under olika förhållanden. Studien jämförde utrustning för TAI med manuell och/eller elektronisk pump.


Här är några av Gabriele Bazzocchis slutsatser:

  • Den stora skillnaden ur säkerhetssynpunkt när det gäller produkter som är utrustade med en manuell pump är huruvida det finns någon ventil på vattenbehållaren. Ventilen öppnas när trycket når en nivå som kan vara skadlig för tarmen1
  • En elektronisk pump ger ett lågt och jämnt luftflöde som gör att ballongen når rätt storlek med lägre tryck inuti, vilket gör behandlingen mer anpassningsbar. Detta är också det säkraste sättet att blåsa upp kateterballongen vid TAI hos patienter med ryggmärgsskada2.
  • Andra fördelar med en elektronisk enhet är att den är exakt och att användaren slipper pumpa manuellt. Den minskar dessutom risken för olämplig användning av irrigeringssystemet2.
 

1. Bazzocchi G, Poletti E, Musco S. ISCoS annual meeting. 2016:Abstract 109.
2. Bazzocchi G, Musco S, Landi L. ISCoS annual meeting.
2016:Abstract 83.