Tarmdysfunktion Vanliga tarmproblem

Har du problem med tarmen?

Om du har problem med tarmen är du inte ensam. Tarmproblem är vanligare än du kanske tror. Faktum är att studier visar att mer än 20% av befolkningen lider av förstoppning, medan 10% drabbas av tarmläckage. Den bakomliggande orsaken till tarmproblem kan variera, men symtomen är desamma.

Vanliga orsaker till tarmproblem

Tarmproblem kan uppstå på grund av ett antal olika orsaker, t.ex: 

  • Neurogen tarmdysfunktion (NBD) där tarmproblemen orsakas av en skada på nerverna
  • Funktionell tarmdysfunktion (FBD) när inga bakomliggande orsaker kan hittas
  • Bäckenbottendysfunktion – till exempel komplikationer efter förlossning
  • Efter operation – till exempel efter operation av cancer i tjocktarmen eller ändtarmen när det är vanligt att drabbas av Low Anterior Resection Syndrome (LARS)
  • Medfödda tillstånd som Hirschsprungs sjukdom eller anorektala missbildningar

Vad är neurogen tarmdysfunktion?

Neurogen tarmdysfunktion (NBD) är termen som används för att beskriva tarmdysfunktion som beror på att nervbanorna mellan hjärnan, ryggmärgen och tarmen blivit skadade. Tarmrörelserna går långsammare och mer oregelbundet. Ju längre tid avföringen finns kvar i tarmen desto mer vatten absorberas från avföringen, vilket gör det svårare och svårare att få ut den. Detta resulterar i att tarmen blir svullen eller förstorad och tarmrörelserna går långsammare och mer oregelbundet. När du väl kan bajsa kan det vara mycket smärtsamt och ta lång tid. Du kan också ha en ständig känsla av ofullständig tömning.


Skador på nerverna kan också göra att du inte känner av när det är dags att tömma tarmen. Det innebär att en del förlorar kontrollen över tarmen och drabbas av avföringläckage.

Exempel på tillstånd som kan påverkas av neurogen tarmdysfunktion är:

Vad är funktionell tarmdysfunktion?

Tarmdysfunktion utan något identifierat underliggande tillstånd kallas funktionell tarmdysfunktion(FBD). I allmänhet är FBD svårare att diagnostisera eftersom alla andra alternativ först måste uteslutas som orsak till tarmproblemen.

Exempel på funktionell tarmdysfunktion är:

  • Funktionell förstoppning (eller idiopatisk förstoppning)
  • Funktionell avföringsinkontinens
  • Långsam transitförstoppning (STC)

För vårdpersonal

Equip yourself and train your colleagues or patients with the aid of tutorials, webinars and downloadables.