Vanliga tarmproblem Kronisk förstoppning

Vad är kronisk förstoppning?

Om man sällan tömmer tarmen eller har svårt att få ut avföringen i mer än tre månader brukar man kalla det kronisk förstoppning. Symtomen liknar dem vid vanlig förstoppning, men allvarligare symtom kan förekomma.

Symtom på kronisk förstoppning

Beroende på svårighetsgraden av din förstoppning kan du uppleva ett eller flera av följande symtom:

  • Mindre än 3 tarmtömningar per vecka
  • Klumpformat eller hårt bajs
  • Känsla av uppsvälldhet (en svullen mage)
  • Buksmärta
  • Ansträngande att tömma tarmen
  • En känsla av blockering eller obstruktion i ändtarmen
  • Känsla av ofullständig tömning 
  • Du behöver hjälpa till genom att trycka på buken eller använda ett finger för att få ut avföringen

När man har kronisk förstoppning är det vanligt att uppleva mer än ett av symtomen och att tillbringa lång tid på toaletten för att försöka tömma tarmen.

Orsaker till kronisk förstoppning

Det kan finnas flera orsaker till förstoppning. En livsstil med liten eller ingen fysisk aktivitet, en diet med lågt fiberintag, uttorkning, dvs. att inte dricka tillräckligt med vatten, är alla faktorer som kommer att påverka tarmen. Vissa mediciner bl a som, opioida smärtstillande läkemedel, vissa antidepressiva medel kan också påverka tarmen och orsaka förstoppning.

Det tar normalt en till tre dagar för maten att passera mag-tarmkanalen. Avföringen transporteras med hjälp av tarmrörelser, så kallad peristaltik, till ändtarmen. Upp till en tredjedel av dem med förstoppning har långsam transit, som beror på att tarmrörelserna minskat kraftigt och att avföringen därför passerar mycket långsamt genom tarmen. Orsaken kan vara neurogen men är ibland inte känd. Förstoppning utan någon känd bakomliggande orsak kallas funktionell förstoppning.

Förstoppning kan orsakas av en obstruktion (blockering) i tarmen eller av försvagade bäckenbottenmuskler som leder till svårigheter att tömma tarmen. Andra faktorer som kan orsaka förstoppning är medfödda missbildningar i den nedre delen av tarmen, såsom Hirschsprungs sjukdom eller operation i bäckenområdet. Förlossning kan också orsaka skador som leder till smärtsam tarmtömning och tarmproblem som kan vara livslånga.

Toalettvanor som att inte gå på toaletten när det behövs är vanligt och kallas undanhållande beteende och är den vanligaste orsaken till förstoppning hos barn. Att inte tömma tarmen vid behov gör avföringen hårdare och det kan det bli smärtsamt när man väl går på toaletten. Detta beteende är också vanligt hos vuxna, särskilt när man vill undvika att gå på offentliga toaletter och det kan orsaka förstoppning på lång sikt.

Förstoppning kan vara en följd av ett annat tillstånd, som ryggmärgsskada, multipel skleros (MS) eller Parkinsons sjukdom.

Behandling för kronisk förstoppning

Många som upplever svåra symtom på kronisk förstoppning lider i tysthet och får därför inte den hjälp de behöver. Om du känner igen dig i detta är du inte ensam. Du kanske redan har provat många saker - dricka mer vatten, olika dieter, att undvika viss mat, träning, laxermedel, medicin, men ingenting har hjälpt.

Det är då en terapi som kallas tarmirrigering kan vara en lösning genom att lindra svår förstoppning endast med hjälp av ljummet vatten. Det kan vara en väg tillbaka till livet.