Vanliga tarmproblem Avföringsläckage

Vad är avföringsläckage?

Avföringsläckage innebär att man tappar kontrollen av tarmen, vilket leder till läckage av fast eller flytande avföring, slem eller gas.

Symtom

Symtom på avföringslackage kan vara att tarmen töms helt utan någon förvarning, vilket kallas passiv avföringsinkontinens eller som en okontrollerbar tarmtömning, vilket kallas trängningsläckage. Vissa kan drabbas av båda typerna av läckage.

Vanliga symtom på avföringsläckage kan vara:

  • En stark eller plötslig känsla av att behöva tömma tarmen
  • Hinner inte till toaletten i tid
  • Att inte kunna kontrollera tarmtömningen
  • Att drabbas av olyckor pga att man inte är medveten om/känner behov av att gå på toaletten
  • Smuts från avföring i underkläderna

Orsaker till avföringsläckage

Avföringsläckge kan bero på mycket lös avföring, livsmedelsallergier eller användning av mediciner. En vanlig orsak till avföringsläckage är faktiskt förstoppning, när vattning avföring passerar förbi den hårda avföringen som sitter fast i tarmen. Andra orsaker kan vara ofullständig tarmtömning, skada eller sjukdom som påverkar tarmen.

Det finns flera olika tillstånd som kan leda till avföringsinkontinens, som neurologiska sjukdomar eller skador, medfödda missbildningar och funktionell tarmdysfunktion (FBD).

Skador på analkanalen eller ändtarmen vid förlossning kan orsaka avföringsläckage. Andra skador kan uppkomma efter operation, som avlägsnande av hemorrojder eller en tumör. Svårigheter att röra sig kan göra att man inte hinner fram till toaletten i tid.

Förutom de orsaker som beskrivs här finns det faktorer som har setts öka risken för avföringsläckage, såsom hög ålder, diabetes, att vara fysiskt inaktiv och fetma. Mjuk/rinnande avföring ökar risken för läckage ytterligare.

Behandling av avföringsläckage

För de flesta är det förödande att inte kunna lita på och kontrollera sin kropp.

Om du lider av avföringsläckage vet du att både de fysiska och psykiska konsekvenserna begränsar dig och kan hindra dig från att göra vad du vill. Att du tappar kontrollen över tarmen och oroar dig för olyckor är skäl nog att kontakta sjukvården för att få hjälp.

Beroende på svårighetsgraden av dina tarmproblem finns det olika sätt att hantera dem. Navina-produkterna för tarmskötsel erbjuder innovativa lösningar som förskrivs av vårdpersonal:

  • Navina Insert, som är en analplugg som ger en direkt lösning på problemet. Läs mer om Navina Insert här.
  • Navina Irrigeringssystem, som kan användas som en lösning vid allvarligare tarmdysfunktion. Läs mer om transanal Irrigering här.

Navina Insert

key:global.content-type: Product

Navina Insert är en mjuk och flexibel analpropp utvecklad för att täta helt mot rektum och hjälpa till att förhindra avföringsläckage. Den är framtagen för att vara hygienisk, och med sin kroppsanpassade utformning, är den designad för att vara bekväm att använda.

Beställ mer information

Behandling vid tarmproblem

Det finns flera sätt att behandla tarmdysfunktion. Det kan vara transanal irrigering, operation eller konservativa metoder - som livsstilsförändringar och kost.