Vanliga tarmproblem Ofullständig tömning

Vad är en ofullständig tarmtömning?

En ofullständig tarmtömning är när det fortfarande finns avföring kvar efter en tarmtömning. Ofullständig tömning eller känslan av ofullständig tömning är ett av de mest besvärande och vanligaste symtomen på förstoppning. Vid ofullständig tarmtömning är det vanligt att man: 

  • behöver anstränga sig mycket för att få ut avföringen  
  • känner att det finns något kvar eller har en känsla av tyngd i bäckenet 
  • har ett kontinuerligt eller upprepat behov av att tömma tarmen 
  • behöver trycka med fingrarna mot perineum, genom slidan eller  använda ett finger för att få ut avföringen 
  • upplever nedsmutsning av underkläder (dvs. avföringsläckage) 

Orsaker till ofullständig tarmtömning 

Orsakerna till ofullständig tömning kan variera, men en vanlig orsak är bäckenbottendysfunktion, vilket är en förändring i bäckenbottenmuskulaturens funktion. Att tömma tarmen på avföring är en komplex process där bäckenbottens muskler spelar en viktig roll. Förändringar i bäckenbottenmuskulaturens funktion kan därför orsaka problem vid tömning av tarmen.

Ålder, graviditet och/eller förlossning kan ge upphov till en försvagning i bäckenbotten och då kan en utbuktning, rectocele, uppstå som gör det svårt att tömma fullständigt. Rectocele är vanligt, särskilt hos kvinnor som har fött barn.

Andra dysfunktioner i bäckenbotten som kan orsaka ofullständig tömning är rektal prolaps (när en del av ändtarmen faller ut genom anus) och obstruerat avföringssyndrom (en funktionell tarmsjukdom som kännetecknas av svårigheter att tömma tarmen, som att inte kunna tömma när man känner behov av det eller inte kan tömma tillräckligt).

Behandling vid ofullständig tömning av tarmen 

Ett vanligt tecken på bäckenbottendysfunktioner är behovet av att använda fingrarna, så kallad plockning, för att hjälpa till att få ut avföringen. När kost, livsstilsförändringar och laxermedel inte har hjälpt, finns det en skonsam metod som kallas tarmirrigering som med hjälp av vatten kan starta eller hjälpa till att tömma nedre delen av tarmen för att få en mer fullständig tömning. Därmed kan det minska olyckor med avföringsläckage och lindra symtom på ofullständig tömning. Med tarmirrigering kan du ta kontroll över situationen och leva ett mer självständigt liv.  

Om du upplever ofullständig tömning är det en bra början att fylla i en tarmdagbok för att underlätta diskussionen med din vårdgivare. En nedladdningsbar tarmdagbok finns i slutet av den här artikeln.  

Det finns olika typer av system för tarmirrigering som kan hjälpa dig ta kontroll över din tarm, läs mer om Wellspects system för tarmirrigering här.

Arbetar du inom hälso- och sjukvården och vill veta mer?

Scientific Review on Incomplete Emptying

In this scientific review you will learn more about incomplete emptying causes and treatment.

10 min read