Urinvägarna

Vad är urinvägarna och hur fungerar de? 

Den normala återkommande funktionen för tömning och lagring av urin kallas miktionscykeln. Den är uppdelad i en fyllnads- och tömningsfas. Detta fungerar genom interaktion mellan nervsystemet och de nedre urinvägarna. Det är viktigt att alla delar av urinvägarna fungerar tillsammans för att blåstömningen skall fungera normalt. Urinvägarna består av njurar(A), urinledare(B), urinblåsa(C) och urinrör(D). 

 

Urinvägarnas funktion

Njurarna är stora, bönformade organ som ligger mot baksidan av buken, på vardera sidan av ryggraden. De filtrerar bort avfallsprodukter som förs ut med urinen. De har ett speciellt system med små nätverk av rör (nefroner) som gör att avfallsprodukterna kan filtreras. Njurarna reglerar salt- och vattenbalansen i kroppen och vi människor producerar cirka 1,5 liter urin om dagen.

Urinledarna transporterar urinen från njurarna till urinblåsan. De är 25-30 cm långa rör fodrade med glatt muskulatur. Muskelvävnaden använder peristaltik för att förflytta urinen nedåt. Urinledarna kommer in på blåsans baksida via Trigone-området, och en backventil förhindrar återflöde av urin till njurarna.

Urinblåsan är en ihålig muskel som lagrar urin och ligger i bäckenet ovanför och bakom bäckenbenet. Blåsans elastiska och muskulösa vägg kallas detrusor och kan töja ut sig för att kunna innehålla en genomsnittlig urinvolym på 400-600 ml urin. Insidan av blåsväggen är täckt med flera lager epitel (slemhinna). Slemhinnan veckas när blåsan är tom, men töjs ut när blåsan fylls. Det är normalt att urinera 4 -8 gånger per dag och (0-1 under natten), normalt 200-400 ml varje gång.

Vanliga urinvägsproblem

Vi är alla olika, och inte alla urinvägsproblem är lika allvarliga. Vissa, såsom urininkontinens och urinvägsinfektioner (UVI) är vanligare än du kanske tror. Och det finns många möjligheter till behandling.

I detta avsnitt fokuserar vi på de vanligaste formerna av urinvägsproblem (blåstömningsproblem) där Ren Intermittent Kateterisering kan vara en behandlingsform. Detta är endast avsett som information - om du tror att du kan ha några av de symtom vi beskriver, var noga med att kontakta sjukvården så snart som möjligt. I listan nedan hittar du mer information inom respektive kategori.

Ytterligare läsning: Vanliga problem med urinvägarna